Quantcast

Spoločnosť UPC víta rozhodnutie súdu v spore s Antikom

| redakce | tisk

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA dnes obdržala uznesenie Okresného súdu Bratislava I., ktorým vydal predbežné opatrenie v spore medzi košickou firmou Antik Telecom, s.r.o. a UPC. Súd týmto uznesením, ktoré nie je rozsudkom vo veci samej, rozhodol, že spoločnosť UPC má umožniť využívanie set top boxov firmy Antik vo svojej sieti.

Spoločnosť UPC toto rozhodnutie víta, pretože sa ním spor s Antikom posunul do súdnej roviny, čoho výsledkom bude právoplatný rozsudok. Pôjde o obzvlášť významný judikát, keďže mnohí operátori neumožňujú využívanie rôznych prijímacích zariadení vo svojich sieťach. Rozsudok v tom spore bude preto usmernením pre všetkých operátorov. Aj keď toto predbežné opatrenie nie je rozsudkom vo veci samej, spoločnosť UPC ho bude rešpektovať.

Spoločnosť UPC verí, že súd v konečnom dôsledku zohľadní právoplatné rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, ktorý potvrdil, že UPC voči Antiku neporušilo žiadny predpis, ani zákon o elektronických komunikáciách, avšak vzhľadom na to, že TU SR podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť, konanie zastavil. V súvislosti so sporom medzi Antikom a UPC v týchto dňoch vydal stanovisko aj druhý regulačný orgán, Rada pre vysielanie retransmisiu (RVR). Z jej rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že Antik neposkytuje TV služby prostredníctvom IP TV, ale retransmisiou cez internet, čo od začiatku celého sporu tvrdí aj spoločnosť UPC.

Spoločnosť UPC víta každú konkurenciu, ktorá prispieva k zlepšovaniu služieb v prospech užívateľov. V žiadnom prípade však nemôže a nebude súhlasiť so zneužívaním svojej siete, ktoré môže mať negatívne dôsledky pre jej zákazníkov. Oceňujeme preto stanoviská a rozhodnutia regulačných orgánov, ktoré potvrdzujú správnosť nášho postupu.

zdroj: UPC SK

Reklama
Vybrané články