CryptoBox 800 UHD

OUR MEDIA vstupuje do metropolitní televize PRAHA TV

| redakce | tiskobrázek k článku: OUR MEDIA vstupuje do metropolitní televize PRAHA TV

Společnost PRAHA TV s.r.o. informovala, že na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání podala žádost o schválení vstupu společnosti OUR MEDIA a.s. do PRAHA TV s.r.o. Pokud dojde ke schválení, OUR MEDIA a.s. získá třetinový podíl a nahradí tak dosavadního spoluvlastníka POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Dalšími spoluvlastníky zůstávají současný ředitel společnosti Přemysl Svora a Československá filmová společnost podnikatele Leoše Pohla.

Praha TV svým terestricky šířeným signálem pokrývá hlavní město Prahu a podstatnou část středních Čech, což představuje přibližně 1, 8 milionu potenciálních diváků. Jde o úspěšnou televizní stanici, která své zprávy zaměřuje na informace z jednotlivých městských částí a z celého hlavního města Prahy. Vedle toho nabízí řadu divácky přitažlivých dokumentů.

Společnost OUR MEDIA a.s. je mimo jiné vlastníkem silného zpravodajského portálu ParlamentníListy.cz. „Třetinový vstup do PRAHA TV pro společnost OUR MEDIA a.s. především představuje platformu pro spolupráci při tvorbě pořadů pro ParlamentníListy.cz. Chceme mít pro rozvoj TV stabilního partnera. Připravujeme vlastní pořady, které bychom během několika měsíců rádi realizovali ve spolupráci s touto televizí,“ říká předseda představenstva OUR MEDIA a.s. Jan Holoubek.

Televize POLAR Ostrava, s.r.o. stála u zrodu pražské televize a poskytla jí cenné zkušenosti, technickou i organizační podporu. „Bez profesionálů z Ostravy bychom televizi nebyli schopní nastartovat a ani provozovat. Více než dvacetileté zkušenosti s provozováním televize nemá na českém trhu žádná komerční televize,“ děkuje dřívějšímu spoluvlastníkovi ředitel televize Přemysl Svora.