Široká nabídka DVB-T antén

UPC spája svoje prevádzky v Česku a na Slovensku

| redakce | Tiskobrázek k článku: UPC spája svoje prevádzky v Česku a na Slovensku

Spoločnosť UPC spojením svojich prevádzok v Českej republike a Slovenskej republike posilňuje zameranie na zákazníka a redefinuje svoju štruktúru v regióne Strednej a Východnej Európy.

Spoločnosť UPC s účinnosťou od 1. apríla 2016 integruje svoje prevádzky UPC v Českej republike a Slovenskej republike, a menuje Martina Millera, dlhodobo pôsobiaceho generálneho riaditeľa spoločnosti UPC na Slovensku, za nového dočasného generálneho riaditeľa integrovanej prevádzky, na obdobie do menovania nového manažmentu.

Redefinovanie prevádzkovej štruktúry v regióne Strednej a Východnej Európy je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka a urýchliť prinášanie inovatívnych produktov. Spojením UPC v Česku a UPC na Slovensku vzniká v regióne Strednej a Východnej Európy druhá najdôležitejšia prevádzková operácia spoločnosti Liberty Global CEE, materskej spoločnosti UPC. Spojená prevádzka UPC v Česku a na Slovensku bude mať celkové pokrytie 2 milióny domácností, 1 milión zákazníkov a 1,6 milióna zmlúv na jednotlivé služby (RGU´s). Novú prevádzku bude dočasne viesť generálny riaditeľ Martin Miller, ktorý bude zodpovedný za obidve prevádzky, ako aj za integračný proces spojených entít, na obdobie než bude menovaný nový manažment. Martin Miller dlhodobo pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v spoločnosti UPC, a má optimálne predpoklady viesť prechod UPC v obidvoch krajinách na ďalšiu úroveň.

"Som presvedčená, že integrácia prevádzok bude v prospech zákazníkov spoločnosti UPC na Slovensku nielen vďaka rýchlejšiemu prístupu k uvádzaným inováciám, ale aj harmonizovanému obchodnému prístupu, a rovnako vďaka úsporám z rozsahu novej prevádzky. Nová štruktúra prispeje taktiež k lepšej alokácii kapitálu a výmene osvedčených postupov, čo vytvorí priestor na posilnenie konkurencieschopnosti obdivoch spoločností na trhu," uviedla Severina Pascu, generálna riaditeľka spoločnosti Liberty Global CEE.

zdroj: UPC