Široká nabídka DVB-T antén

Pokuta 100 tisíc eur pro M7 Group

| redakce | Tiskobrázek k článku: Pokuta 100 tisíc eur pro M7 Group

Slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil lucemburské mediální skupině M7 Group, provozovateli satelitní platformy Skylink, pokutu v celkové výši 100 tisíc eur (tj. cca 2,65 milionu Kč) za několik správních deliktů. Jde o první pokutu M7 Group na Slovensku.

M7 podala vůči rozhodnutí o pokutě v zákonné době rozklad. Předseda RÚ považoval napadnutí rozhodnutí za věcně správné a zákonné a rozklad zamítl. Rozhodnutí proto nabylo správní moci a firma pokutu zaplatila.

Jedním z důvodů pro uložení pokuty byla skutečnost, že M7 Group nesplnila zákonnou povinnost informovat klienty o jejich právu odstoupit od smlouvy o poskytování veřejných služeb bez sankcí, pokud neakceptují podstatnou změnu smluvních podmínek - změnu výše servisního poplatku.

RÚ dále zjistil, že M7 Group neposkytovala zákazníkům žádné faktury za poskytnuté služby v elektronické podobě a ani v papírové formě.

Úřad dále kontroloval Všeobecné obchodní podmínky s předepsanými požadavky. Zde úřad našel menší nedostatky. Dále RÚ zjistil, že od června 2014 do září 2015 nebyly na webových stránkách uvedeny mechanismy pro urovnání sporů a rovněž i některé předepsané informace pro zákazníky se zdravotním postižením.