CryptoBox 800 UHD

Majiteli TV Nova se daří. Rostou mu tržby i zisk

| redakce | tisk

Společnost CME (Central Europen Media Enterprises), která vlastní českou TV Nova i slovenskou TV Markíza, se daří. Za prvních 9 měsíců roku 2018 se tržby z prodeje televizní reklamy při aktuálním směnném kurzu zvýšily o 12 procent a při konstantním o 3%.

Distribuční poplatky za své programy od provozovatelů kabelových a satelitních platforem a příjmy z předplatného se při aktuálním směnném kurzu zvýšily o 12% (o 5% pro konstantním).

OIBDA vzrostla při aktuálním směnném kurzu o 23% (při konstantním o 14%), což vedlo ke zvýšení OIBDA marže z 26% na 28%.

Volný peněžní tok hotovostními platbami úroků a garančních poplatků se zvýšil o 28% na 125,8 mil. USD.

Za prvních 9 měsíců roku 2018 CME splatila více než 300 mil. USD z dluhu a souvisejících plateb, přičemž použila příjmy z prodeje svých operací v Chorvatsku, příjmy z uplatněných warrantů a vygenerovanou hotovost, což společně s lepším výsledkem provozního hospodaření snížilo ukazatel čisté zadluženosti CME na 3,8x ke konci září.

CME dne 31. července 2018 dokončila již dříve oznámený prodej chorvatských aktivit společnosti Slovenia Broadband S.a r.l., dceřiné společnosti United Group B.V. Dne 10. července 2017 CME ohlásila prodej také aktivit ve Slovinsku společnosti United Group. Tato transakce je stále v procesu jednání a její dokončení podléhá několika podmínkám, včetně obdržení souhlasu slovinského regulačního úřadu. Slovinská stanice je proto klasifikována jako aktiva a pasiva držená k prodeji a obě stanice se prezentují jako ukončené činnosti za všechna období.