Pokuta 200 tisíc Kč pro TV Barrandov za Moje zprávy

| redakce | tisk

Pokutu ve výši 200 tisíc korun vyměřil český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním zasedání akciové společnosti Barrandov Televizní Studio, provozovateli TV Barrandov za neobjektivní zpravodajství v rámci relace Moje zprávy.

Podle názoru RRTV spáchal provozovatel TV Barrandov dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin v pořadu Moje zprávy v části nazvané Ryba smrdí od hlavy přestupek.

Rada konstatovala, že relace "obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření".

Moje zprávy a moderátor generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup (foto: TV Barrandov)
▲ Moje zprávy a moderátor generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup (foto: TV Barrandov)

"Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů," dodal regulátor.

Za přestupek TV Barrandov dostala pokutu 200 tisíc Kč, která je splatná do 30 dní ode dne právní moci rozhodnutí. TV Barrandov zároveň musí uhradit náklady řízení ve výši 1 tisíc Kč. Tento poplatek je splatný do pěti pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.