CryptoBox 800 UHD

Paramount Karácsony s českou licencí

| redakce | tisk

Na maďarském trhu může působit pop-up kanál Paramount Karácsony. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním 20. zasedání konaném 3. prosince 2019.

RRTV udělila pražské společnosti licenci k šíření programu Paramount Karácsony prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a to na období 12 let.

Podle licenčních podmínek Paramount Karácsony (Paramount Vánoce) se bude jednat o program zaměřený na americkou produkci. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně v maďarštině na území Maďarska.

Stanice bude šířena v neveřejné IP síti na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacích zařízení.