Místo pro Vaši reklamu

Česká televize má schválené Dlouhodobé plány až do roku 2024

| redakce | tisk

Rada České televize na dnešním jednání schválila Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na období let 2020-2024.

Plány zaručují ekonomickou a programovou stabilitu a ukazují, že Česká televize je schopna i v tomto období naplňovat požadavky a cíle dle zákona o České televizi.

Schválené dlouhodobé plány obsahují námi navržená úsporná opatření a zabezpečují plné fungování České televize až do roku 2024, tedy o rok déle, než je mé funkční období,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Zároveň plány odrážejí vývoj ekonomických parametrů, které zásadním způsobem dopadají na činnost televize. Na konci plánovacího období to bude už sedmnáct let od posledního zvýšení poplatku. Jeho hodnotu ukrajuje inflace tak, že už dnes je jeho reálná hodnota o 22 procent nižší než byla v roce 2008. Ekonomický tlak ještě zvyšují ceny dalších vstupů, vývoj na trhu práce, který určuje mzdy, nebo skokově stoupající ceny televizních práv.“

Technika ČT (foto: ČT)
▲ Technika ČT (foto: ČT)

Je evidentní, že ve střednědobém výhledu bude bez jakékoli změny způsobu financování nutné přistoupit k omezení veřejné služby, kterou dnes Česká televize svým divákům poskytuje. V nejbližší době budeme chtít vyvolat debatu se zákonodárci o požadovaném budoucím rozsahu a kvalitě výroby a vysílání,“ dodává Petr Dvořák.

Dlouhodobé plány jsou sestaveny nejen s cílem zabezpečit fungování ČT do roku 2024, ale také s cílem nevytvořit žádné zásadní krizové situace po tomto roce. Na konci plánovacího období bude mít ČT na účtech stále dostatečný objem finančních prostředků, a to ve výši 700 milionů korun, tedy zhruba desetiny stávajícího rozpočtu.

Kromě Dlouhodobých plánů na období 2020-2024 má Česká televize schválený také Rozpočet na rok 2020. Ten schválila Rada na svém zasedání 19. února letošního roku.

zdroj: ČT