Quantcast

RRTV: Řízení o přestupku s provozovatelem české Power TV

| redakce | tisk

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se rozhodla na posledním 14. zasedání konaném v tomto týdnu zahájit řízení o přestupku s provozovatelem české stanice Power TV - pražskou společností MWE Networks International.

Řízení bylo zahájeno o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

Reklama
Vybrané články