CryptoBox 800 UHD

RRTV: Média mají poskytovat přesné informace k aktuální epidemii

| redakce | tisk | názory

Provozovatelé televizních a rozhlasových stanic mají poskytovat svým divákům a posluchačům přesné informace k aktuální pandemii způsobené koronavirem COVID-19. Uvedla to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve své výzvě.

"Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se obrací na všechny provozovatele rozhlasových a televizních stanic, aby věnovali větší pozornost korektnosti a přesnosti při informování veřejnosti o průběhu aktuální epidemie a o opatřeních proti ní. Nedůsledná péče o terminologickou a věcnou správnost v takto citlivém tématu vede k informačnímu chaosu a přispívá tak ke zvyšování paniky a úzkosti s dopady na kvalitu života na straně jedné, na straně druhé vede u části veřejnosti k pocitu, že žádná data vlastně nemají relevanci, a není tedy nutné dodržovat základní hygienická pravidla," uvedl Ivan Krejčí, předseda RRTV.

"Nový koronavirus, stejně jako ostatní dosud běžné koronaviry, další viry a také bakterie mohou být součástí přirozeného prostředí člověka a nemoc mohou způsobit až za specifických okolností. Naproti tomu covid-19 je choroba, která může mít mírný průběh, ale také průběh velmi těžký a může být i komplikací vážně ohrožující život," doplňuje.

"Ve zpravodajských a publicistických pořadech se každý den vyskytuje celá řada nepřesností. Nejde o malicherné trvání na detailech, ale o apel na odpovědnost při informování o mimořádně citlivé oblasti. Větší pozornost médií korektnímu informování o epidemii pomůže lepšímu povědomí veřejnosti o průběhu a dopadech epidemie a umožní tak lidem přijímat správná a přiměřená rozhodnutí a chovat se odpovědně," dodává Ivan Krejčí.

názory čtenářů