CryptoBox 800 UHD

Česká verze Power TV bez satelitní licence

| redakce | tisk

Česká verze hudební televize Power TV společnosti MWE Networks International s.r.o. je bez licence na satelitní vysílání. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním třetím zasedání odňal provozovateli zmíněnou licenci.

Regulátor RRTV ve svém zdůvodnění uvedl, že provozovatel nevysílal program Power TV prostřednictvím satelitu déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku. Česká mutace Power TV začala vysílat 1. srpna 2018, na satelitu Astra 3B skončila již 30. září 2019. Ještě předtím i v tehdejší regionální terestrické síti RS8.

Vizuál Power TV
▲ Vizuál Power TV

RRTV s odejmutím satelitní licence uložila účastníkovi řízení, provozovateli MWE Networks International s.r.o., povinnost uhradit náhradu nákladu řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která činí 1 tisíc Kč. Tuto částku je povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí.