CryptoBox 800 UHD

Etickou komisi Českého rozhlasu doplnili noví členové

| redakce | tisk | názory

Ve čtvrtek 8. dubna 2021 se na pozvání generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala sešla Etická komise Českého rozhlasu doplněná o nové členy. Etická komise je poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Jejím úkolem je na základě podnětů od generálního ředitele hodnotit práci Českého rozhlasu jako média veřejné služby zejména ve vztahu k profesní etice a k právním normám.

Přínosem Etické komise je nezaujatý pohled uznávaných osobností české vědy a kultury na problémy spojené s činností Českého rozhlasu. Nabízí komplexní pohled zvenčí, který je neovlivněný každodenní praxí mediálního provozu. Mým cílem stále je, aby byl Český rozhlas maximálně otevřený veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil Etickou komisi i funkci ombudsmana ČRo, který se zabývá podněty našich posluchačů,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Zasedání Etické komise se uskutečnilo v Radioklubu na Vinohradské 12 při dodržování příslušných bezpečnostních a preventivních opatření. Generální ředitel René Zavoral poděkoval členům komise za účast v tomto poradním orgánu a diskutoval s nimi o činnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby a jeho roli ve společnosti.

Etická komise má pět členů, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem Českého rozhlasu na dobu jeho funkčního období. Patří mezi ně místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, profesor HAMU Jiří Hlaváč, profesorka VŠE Stanislava Hronová a ústavní právník Jan Wintr.

zdroj: ČRo

názory čtenářů