CryptoBox 800 UHD

23,4 milionu abonentů Sky

| redakce | tisk

Na konci března 2021 měla společnost Comcast Corporation, vlastník Sky, celkem 23,4 milionu zákazníků v Evropě, což představuje meziroční nárůst o 221 tisíc klientů. Podle provozovatele se jedná o nejlepší výsledek prvního kvartálu za posledních šest let a to i před poklesy v celé Evropě.

Comcast zároveň uvedla, že metodika počítání zákazníků v Itálii a Německu byla v prvním čtvrtletí roku 2021 změněna. Tato metodika je nyní stejná jako v případě Sky ve Velké Británii. Tato změna vedla ke snížení počtu zákazníků Sky o 714 tisíc k 31. prosinci 2020.

Sky
▲ Sky

Výnosy Sky za první čtvrtletí roku 2021 rostly meziročně o 10,6 procenta na 5 mld dolarů. Bez měnových vlivů vzrostly o 2 procenta. Upravený EBITDA Sky se snížil o 33,9 procenta na 364 mln dolarů (bez měnových vlivů šlo k pokles o 39,6 procent).

zdroj: satkurier.pl + Comcast