CryptoBox 800 UHD

Eutelsat Advance získává první zákazníky

| redakce | tisk

Francouzský satelitní operátor Eutelsat podepsal první smlouvy s operátory námořní konektivity. Budou využívat novou službu operátora, která se nazývá Eutelsat ADVANCE.

Několik operátorů si vybralo Eutelsat ADVANCE pro rozšíření svých portfolií služeb konektivity. S využitím výkonných zdrojů Eutelsatu v Ku pásmu na oběžné dráze bude Eutelsat ADVANCE integrován do nabídek mimo jiné společností Telenor Maritime, SRH, Axess Networks a Nearshore Networks, aby sloužil širokému spektru segmentů námořního trhu včetně nákladní lodní dopravy, osobních trajektů, výletních lodí a offshore.

Ilistrační foto (foto: Getty Images)
▲ Ilistrační foto (foto: Getty Images)

Díky globálnímu pokrytí a potenciálu škálování do specifických geografických zón v případě potřeby představuje Eutelsat ADVANCE komplexně řízenou službu konektivity, která zahrnuje propojení sítí, portál pro správu a rozhraní API pro poskytovatele služeb a jejich klienty, pozemní konektivitu i satelitní kapacitu a terminály.

Philippe Oliva, obchodní ředitel společnosti Eutelsat, k tomu uvedl: "Jsem potěšen, že naše nová nabídka satelitní sítě jako služby již získala oblibu u různých nových námořních klientů. Výběr Eutelsatu ADVANCE těmito zákazníky jasně dokazuje silné výhody tohoto komplexního řešení pro provozovatele námořního připojení, kteří chtějí rozšířit svou nabídku o naši širokou škálu řešení přizpůsobených konkrétním trhům. EUTELSAT Advance je dalším cenným zdrojem, který nám umožní navázat na naše zisky z podílu na trhu v námořním průmyslu."