Quantcast

Televize Naživo vrátila licenci

| redakce | tisk

Kulturní televizní stanice Naživo již nebude vysílat. Provozovatel programu Kanál Naživo, s.r.o. vrátil licenci pro terestrické vysílání. Informovala o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Kanál Naživo, s.r.o. ve věci neobnovení vysílání televizního programu Naživo šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů po přerušeném vysílání v době od 20. ledna 2021 do 20. července 2021 a seznámila se s žádostí provozovatele o ukončení vysílání na základě licence udělené 19. listopadu 2020.

RRTV bere na vědomí, že provozovateli stanice Naživo zanikla dne 20. července licence k provozování celoplošného digitálního pozemního vysílání avydala provozovateli o této skutečnosti osvědčení.

Reklama
Vybrané články