Quantcast
CryptoBox 800 UHD

Eutelsat zvyšuje svůj podíl ve společnosti OneWeb

| redakce | tisk

Společnost Eutelsat Communications navýšila svůj podíl ve společnosti OneWeb ze 17,6% na 22,9% a francouzský satelitní operátor Eutelsat se tak stal druhým největším akcionářem společnosti.

Transakce byla provedena za stejných finančních podmínek jako počáteční investice Eutelsatu ve výši 550 milionů USD oznámená v dubnu a dokončená 8. září. Dokončení této poslední transakce se očekává kolem konce roku 2021 v závislosti na povolení regulačními orgány.

OneWeb (foto: OneWeb)
▲ OneWeb (foto: OneWeb)

Od počáteční investice Eutelsatu se OneWeb výrazně prosadil, a to jak z provozního hlediska, kdy 100% úspěšnost startů vedla k tomu, že téměř polovina konstelace je nyní na oběžné dráze, tak z obchodního hlediska, kdy byla zajištěna řada distribučních partnerství před částečným uvedením do provozu, které je i nadále plánováno na konec roku 2021.

Jak již společnost oznámila, kapitálová struktura OneWebu byla mezitím dále posílena díky dalšímu závazku společnosti Bharti ve výši 500 milionů dolarů, kterým bylo dokončeno financování konstelace první generace, a kapitálové injekci ve výši 300 milionů dolarů od jihokorejské společnosti Hanwha.

Po uplatnění kupní opce a dokončení investice společnosti Hanwha se Eutelsat s 22,9% podílem stane druhým největším akcionářem po společnosti Bharti s 30,0 %, čímž posílí svou pozici klíčového akcionáře a partnera společnosti OneWeb.

Investice Eutelsatu přichází poté, co společnost dosáhla v roce 2021 dobrých výsledků. K 30. červnu 2021 činila likvidita společnosti Eutelsat 1,9 miliardy eur v hotovosti a nevyčerpaných úvěrových linkách.

Reklama
Vybrané články