Quantcast

Třetí řada tv Příběhů 20. století mapuje tragédie holokaustu v Československu

| redakce | tisk

Od prvních židovských transportů z protektorátu a od zřízení ghetta v Terezíně uplyne letos osmdesát let. Osudy československých Židů v letech 1938-1945, od postupného krácení občanských práv, přes vydělení ze společnosti a krádeže majetku až po deportace a vyhlazování, zpracovává nový dokumentární cyklus České televize Příběhy 20. století: Holokaust. První z osmi dílů uvede ČT2 v neděli 24. října od 17:30 hodin.

Letos uplyne osmdesát let od série událostí, které změnily 20. století: Židé začali být označováni žlutou hvězdou, z Prahy do Lodže odjel první z mnoha židovských transportů, vzniklo ghetto Terezín, bylo rozhodnuto o vybudování vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Události, jež znamenaly počátek nejhoršího masového vraždění v dějinách. V příštím roce pak uplyne osmdesát let od konference ve Wansee a osmdesát let od počátku deportací slovenských Židů. Česká televize jako připomínku těchto dějinných událostí připravila třetí cyklus Příběhů 20. století, který se pokusí co nejúplněji zmapovat okolnosti a specifika holokaustu v Československu.

Příběhy 20. století III (foto: ČT)
▲ Příběhy 20. století III (foto: ČT)

Sérii vnímám jako velmi podstatnou, hlavně proto že to jsou jedny z posledních svědectví pamětníků, kteří byli holokaustem osobně dotčeni; ať již oni sami nebo celé jejich rodiny. Osobní pohled i konkrétní svědectví každodenního života navíc vnáší do celé problematiky z dnešního pohledu jinou perspektivu než jen suchý obecný výklad dějinné události. Seriál je tak velmi důstojným připomenutím této historické etapy a zároveň velmi cenným archivním materiálem pro další generace,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

Cyklus dokumentů zachycuje holokaust v podmínkách někdejšího Československa. Opírá se o unikátní výpovědi přeživších, československých občanů židovské národnosti a víry, kteří se stali obětmi nacistické antisemitské politiky. Svědectví jsou součástí sbírky Paměť národa. Cyklus tvoří ucelený příběh, obraz holokaustu v Československu v chronologickém vývoji, od prvních výrazných projevů antisemitismu ještě před okupací Čech a Moravy až po nesnadný a bolestný návrat nečetných přeživších z ghett a vyhlazovacích táborů.

Příběhy 20. století III (foto: ČT)
▲ Příběhy 20. století III (foto: ČT)

V sérii je pojednána židovská situace za druhé republiky a po nacistické okupaci, život v Ghettu Theresienstadt, transporty do vyhlazovacích táborů, pochody smrti a těžké návraty přeživších, kteří většinou ztratili všechny blízké. Jak říkají tvůrci v úvodu dokumentu: Šoa je především „paměť mrtvých“, šesti miliónů zavražděných. Ti, kteří zůstali naživu a mohli vydat svědectví, představují výjimku.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články