Quantcast

Polsko uvolnilo 700 MHz pásmo

| redakce | tisk

V Polsku bylo uvolněno 700 MHz pásmo, které doposud využívalo pro distribuci televizních programů v DVB-T multiplexech. V noci z 26. na 27. června provedla místní společnost Emitel poslední etapu přepínání frekvencí digitální pozemní televize a zcela tak se v Polsku uvolnilo pásmo 700 MHz, které má být přiděleno na výstavbu mobilní sítě páté generace.

Změny se týkaly Mazovského vojvodství a východní části země: od regionu Suwałki přes Warmii a Mazury, Podlasie až po region Lublin a region Zamość.

Nový vysílací standard DVB-T2/HEVC pro multiplexy MUX1, MUX2 a MUX4 je k dispozici divákům po celém Polsku. Multiplex MUX3 bude na nový standard převeden později.

Polsko uvolnilo kmitočty v 700 MHz pásmu (foto: Emitel)
▲ Polsko uvolnilo kmitočty v 700 MHz pásmu (foto: Emitel)

Refarming pásma 700 MHz je operace přesunu pozemních televizních multiplexů z kmitočtů 694-790 MHz do dolního pásma 470-694 MHz. Souviselo to s nutností uvolnit pásmo 700 MHz zeměmi Evropské unie (EU) pro výstavbu mobilních sítí páté generace (5G).

Změny byly provedeny v souladu s nařízením předsedy Úřadu elektronických komunikací (UKE) ze dne 17. ledna 2020 k plánu správy kmitočtů pro pásmo 470-790 MHz. Podle Nařízení UKE ze dne 7. června 2022 se změna vysílacího standardu nevztahovala na multiplex MUX3 - veřejnoprávní vysílatel bude moci své programy vysílat ve standardu DVB-T do konce roku 2023.

Nezměnily se ani emisní parametry MUX8, který je vysílán v pásmu VHF, a proto nebyl předmětem refarmingu.

Vzhledem ke složitosti práce byl projekt rozdělen do několika etap a zahrnoval:
• Počáteční fáze: březen 2020 a červen 2020 - Západopomořské vojvodství (Białogard, Koszalin)
• 1. etapa: 28. března 2022 - oblast Sudet a Dolního Slezska, Lubuské vojvodství
• 2. etapa: 25. dubna 2022 - Pomořanský pás ze Štětína do Trojměstí, velká část Velkopolska, Kujavsko, západní část Mazovska
• 3. etapa: 23. května 2022 - jižní část Velkopolska, oblast Lodž, oblast Kielce, Podkarpatsko, Malopolsko, Horní Slezsko, oblast Opole
• 4. etapa: 27. června 2022 - Mazovsko, východní část země od regionu Suwałki přes Warmii a Mazury, Podlasie, po region Lublin a region Zamość.

zdroj: satkurier.pl

Reklama
Vybrané články