Quantcast

Ľuboš Kukliš se vzdal funkce šéfa RpMS

| redakce | tisk

Ľuboš Kukliš požádal členy Rady pro mediální služby (RpMS) k 10.11.2022 o uvolnění z funkce ředitele RpMS. Ředitelem RpMS a předtím šéfem Rady pro vysílání a retransmisi (RVR) byl 16 let.

"Vyhodnotil jsem, že vzhledem k rozdílným názorům, které jsem měl s předsedou a některými členy Rady na budoucí fungování Rady pro mediální služby, by bylo nejvhodnější, kdybych v tuto chvíli odstoupil z funkce ředitele. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, interním i externím, kteří přispěli k úspěšnému vedení Rady jako regulačního orgánu přes všechny bouřlivé změny, jimiž mediální prostředí v průběhu let prošlo, a v průběhu tohoto procesu se Rada stala respektovaným partnerem s významným postavením v evropském kontextu," uvedl Ľuboš Kukliš.

Ľuboš Kukliš nastoupil do RVR v roce 2004 jako právní referent. V lednu 2006 se stal vedoucím právního oddělení a v září 2006 byl členy Rady zvolen ředitelem úřadu. V letech 2018 a 2019 zastával funkci předsedy ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), nejvýznamnějšího mezinárodního fóra regulátorů audiovizuálních médií v kontextu EU, v němž od roku 2018 vede také pracovní skupinu pro boj proti dezinformacím. Od roku 2021 je zvoleným předsedou EPRA, profesního sdružení regulátorů rozhlasového a televizního vysílání z více než padesáti zemí.

Výkon kompetencí ředitele RpMS bude do zvolení nového ředitele vykonávat pověřený zástupce.

Reklama
Vybrané články