Quantcast

RpMS: Autorizaci potřebují i internetová rádia a webové archívy

| redakce | tisk

Fyzické osoby, které poskytují audiovizuální mediální službu na požádání (AVMS) výlučně prostřednictvím platformy pro sdílení videí, jejímž poskytovatelem je jiný subjekt, tzn. fyzické osoby, které mají svůj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikTok jsou povinny nejpozději v den spuštění této AVMS oznámit její poskytování Radě pro mediální služby (RpMS).

Novinku zavedl zákon o mediálních službách a oznamovací povinnost si měly dotyčné osoby splnit do 31. prosince 2022.

Jde o subjekty, které dosud vůči Radě neměly žádnou povinnost, a tak je pravděpodobné, že její zavedení nepostřehli. Neoznámení poskytování je však v zákoně spojeno s peněžitou sankcí. Naším cílem není pokutování, ale prevence a edukace, proto se touto formou obracíme na zmíněné poskytovatele s výzvou, aby si splnili svou oznamovací povinnost,“ ozřejmuje povinným osobám Martin Dorociak, ředitel Rady pro mediální služby. Náležitosti oznámení poskytování jsou uvedeny na webové stránce Rady.

Novým zákonem změna nastala i pro ostatní AVMS. webové archivy televizí či sekce zpravodajských portálů s jejich vlastními pořady. Tyto služby měly dosud jen oznamovací povinnost, kterou si stačilo splnit v den jejich spuštění. Nově už pro svou činnost potřebují autorizaci udělenou Radou pro mediální služby. Na její udělení má Rada 90 dní, proto je nutné požádat o autorizaci s dostatečným předstihem před zamýšleným spuštěním služby. „Všechny AVSM, které jsme evidovali již v seznamech Rady pro vysílání a retransmisi, jsme na změnu včas upozornili dopisem, abychom pomohli předejít nezákonnému jednání. Poskytování AVMS bez autorizace je totiž zakázáno a regulátor za něj může uložit sankci,“ vysvětlil M. Dorociak.

Autorizaci nově potřebují i vysílatelé internetových rádií. Během účinnosti předešlé legislativní úpravy nebylo poskytování výlučně zvukových záznamů prostřednictvím internetu považováno za AVMS ani vysílání, proto nebylo spojeno ani s plněním žádné povinnosti vůči Radě. Platný zákon o mediálních službách však jakékoli šíření programové služby prostřednictvím internetu považuje za vysílání prostřednictvím internetu.

Jde o tzv. webcasting, základní způsob veřejného přenosu, na který je nutné udělení autorizace vysílání,“ objasnil M. Dorociak a doplnil, že tuto autorizaci musí mít dotčené subjekty udělenou do 30. června 2023, proto je třeba, aby o ni Radu včas požádaly. Naproti tomu simulcasting je šíření programové služby na internetu simultánně s jejím běžným vysíláním, příkladem je live vysílání RTVS na její webové stránce. Pro simultcasting vysílatelé potřebují jen doložku jiného veřejného přenosu; tu Rada uděluje k jejich autorizaci vysílání. Požádat o ni musí nejpozději 90 dní před plánovaným spuštěním simulcastingu.

Změny se dotkly i klasických rádií a televizí - dosavadní licence na vysílání se nahrazují autorizacemi vysílání. Noví vysílatelé již tedy Radu žádají o jejich udělení, těm starým autorizace Rada pro mediální služby vydá do 30. června 2023, kdy ze zákona pozbudou platnosti licence vydané Radou pro vysílání a retransmisi.

I v tomto případě jsme počítali s tím, že držitelé licencí nemuseli změnu zákona postřehnout. Dopisem jsme se proto obrátili na více než 160 vysílatelů, abychom je informovali o všech údajích, které zákon požaduje uvést pro převod jejich licence k autorizaci. Pokud by tuto povinnost nesplnili, o oprávnění vysílat by přišli,“ zdůrazňuje M. Dorociak a dodává, že obdobným způsobem Kancelář Rady o změnách informovala i provozovatele retransmise. "Všechny dotčené subjekty jsme při této příležitosti zároveň upozornili i na novou povinnost zapsat se v registru partnerů veřejného sektoru," uzavřel.

zdroj: RpMS

Reklama
Vybrané články