Quantcast

Antik Telecom k výpovědi distribuční smlouvy TV Markíza

| redakce | tisk

Společnost Markíza Slovakia, s.r.o. vypověděla některým televizním operátorům na Slovensku distribuční smlouvu. Programy od příštího měsíce nebudou moci šířit, pokud se s provozovatelem stanic na nových podmínkách nedohodnou.

Košický operátor Antik Telecom informoval o výpovědi distribuční smlouvy ze strany Markíza Slovakia, s.r.o.

"Našej spoločnosti Antik Telecom bolo dňa 7.11.23 doručené odstúpenie od zmluvy medzi Markíza Slovakia, s.r.o. a nami o distribúcii programových služieb k 30.11.23. Chceme v prvom rade uistiť našich klientov, že vykonávame všetky kroky k tomu, aby o svoje obľúbené programy neprišli. O pripomienkach našej najsledovanejšej mediálnej skupiny dlhodobo vieme a v úzkom kontakte ešte s predchádzajúcim vedením televízie sme hľadali riešenia výhodné pre zákazníka aj vysielateľa," uvedla společnost Antik Telecom ve svém prohlášení.

"Je pre nás prekvapením, že TV Markíza pristúpila v tomto čase k medializácii, keď riešenie situácie, ktoré plne zodpovedá našim vzájomným zmluvným podmienkam bolo k dispozícii aj s plánom jeho technického nasadenia, pričom po legislatívnej stránke je už dnes napríklad zverejnená nová Tarifa/ponuka služieb v zmysle platnej zmluvy s dobou účinnosti od 15.11.2023. Veríme teda, že si situáciu aj s novým vedením TV čoskoro vyjasníme a budeme spoločne môcť uistiť divákov o pokračovaní sledovania ich programov v Antiku," doplňuje společnost Antik Telecom.

Záujmom Antiku aj mojim osobným je pokračovať v dlhodobej dobrej spolupráci medzi najväčšou mediálnou spoločnosťou a našou spoločnosťou. Vidím veľký priestor pri spoločnom prinášaní nových typov služieb s využitím inovačného potenciálu, ktorý máme k prospechu všetkých divákov,“ hovorí Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom, s.r.o.

Reklama
Vybrané články