Quantcast

RRTV: Yachting TV a Lounge TV vysílaly bez oprávnění

| redakce | tisk

Provozovatelé tématických stanic Yachting TV a Lounge TV šířily svůj program prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž by k tomu měli oprávnění. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním dvacátém zasedání konaného 5. prosince 2023.

RRTV rozhodla, že společnost Kafka and Partners, s.r.o. se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Yachting TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.

Za porušení ustanovení zákona byla pachateli uloženo napomenutí. Regulátor zároveň upozornil, že v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání lze ze zákona udělit subjektu pokutu až do více 10 milionů korun. Rada stanovila účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 tisíce korun.

Na stejném zasedání regulátor konstatoval, že společnost Lounge and Live TV, s.r.o. se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.

Za přestupek se pachateli ukládá pokuta ve výši 50 tisíc Kč. Účastník řízení má také povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 tisíce korun.

Reklama
Vybrané články