Quantcast

Přijímač UPC Philips v praxi

| TiskBez karty UPC Direct přijímač Philips nefunguje Jaké jsou výhody a nevýhody tohotopřijímače? Co všechno s ním lze sledovat? Na tyto a další otázky se Vámpokusíme zodpovědět v následujícím příspěvku po krátkodobém zkoumání přijímače Philips. Pokud by byly informace neúplné, nebo nepřesné, napište nám. Zveřejníme další pokračování článku i na základě vašich námětů a připomínek.

 Po rozbalení krabice s přijímačem Philips 6010 najdeme satelitní přijímač, dálkové ovládání, propojovací šňůru s konektory Scart scart, propojovací účastnickou šňůru s IEC konektory a podrobný český návod.

EPG Satelit Philips je dodáván s netradičním DO, kdy kromě satelitníhopřijímače můžeme ovládat i tři další přístroje Philips (TV, VCR, AUX).Tlačítka na DO Philips jsou rozmístěny přehledně a nejčastěji používanátlačítka (šipky) mají zvláštní tvar, takže pokud uchopíte DO do ruky, lehcepo hmatu tlačítka se šipkami naleznete.

 Zapojíme-li podle návodu nezbytné kabely do satelitního přijímače a propojíme s TV (nejlépe šňůrou scart - scart), můžeme přijímačzapnout. Poté se na obrazovce objeví prosba o vložení dekódovací karty.Vložíme ji a pokud máte již satelit řádně nasměrován na satelit Astra19,2E, po automatickém naladění programů podle návodu můžete sledovat nabídku UPC Direct i další volné kanály na družici Astra. Zde jen poznámka - český návod je sice obsáhlý, ale popis nastavení správné polohy paraboly pro příjem družice Astra je nedokonalý a neúplný. České menu na přijímači PhilipsPři ladění družice Astra podle návodu (lépe řečeno podle obecného postupu, protože v návodu najdeme nesmyslný text) se stává, že se na ukazatelích úrovně signálu objeví zdánlivě dostatečná úroveň signálu, přijímač hlásí naladění družice Astra, ale ve skutečnosti naladil jinou družici!U přijímačů Philips je nutné, aby ukazatel úrovně - hrubý i jemný, ukazovaly velkou výchylku oba dva. Pokud zaregistrujete výchylku pouze jednoho ukazatele, i když na vysoké úrovni, určitě nejste na družici Astra. V tom případě pokračujte v nastavování paraboly, protože pokud spustíte automatické ladění programů s tímto nastavením paraboly, může se stát, že se přijímač zablokuje.

 Na tomto serveru je zveřejněn seznam programů, kteréjsou nabízeny českým divákům pomocí služby UPC Direct. Zveřejnili jsme i čísla předvoleb na kterých jsou programy naladěny. Praktické poznatky - programy balíku UPC Direct nelze všechny přesouvat na jiné předvolby - nelze měnit (předvolby 1 až 99). Jiná je situace s volně vysílanými rozhlasovými i televizními programy na satelitu Astra, které lze libovolně přesouvat. Tyto volné TV programy začínají od 100.programové pozice, rozhlasové programy se zapisují od 999.předvolby sestupně. Philips má totiž pouze 999 předvoleb.

Nastavení paraboly na vybraný satelit na přijímači Philips Velkou výhodou přijímače Philips je příjem základních informací o programu EPG, které se zobrazuje při přepnutí na daný program, případně po stisknutí tlačítka 'i'. Naprogramech CNN, MTV a VH1 je umožněno sledovat i EPG, které není možnésledovat na většině ostatních běžně prodávaných přijímačích.

 Potěšující u přijímače Philips je také dobrá podpora českého menu a českých znaků nejenom v MENU ale iv EPG (= elektronický programový průvodce). Přijímač má i podporupříjmu teletextu - bohužel stanice paketu UPC Direct teletextprakticky nevysílají!

 Ovládání satelitního recieveru Philips je velmi jednoduché, žádná zbytečná menu,vše podstatné pro nastavení přijímače získáte po skisknutí tlačítka OPT, kdyse na levé straně obrazovky zobrazí nabídka přijímače.

Sport 1 a EPG na přijímači Philips V případě, že jste používali analogový satelit a po pořízení služby UPC Direct jste jej vyměnili za digitální, tak jste sipříliš (z hlediska pestrosti programů) moc nepolepšili. Na satelitu Astra 19,2E se v digitálu vysílá v podstatě ta samá programová nabídkajako v analogu, rozšířená o několik verzí pro různé země (Kabel1, Pro7)a několik 'exkluzivních' digitálních programů. Nabídka volných programů na Astře opravdu většinu zájemců neuspokojí. Někteří diváci proto začnou 'pošilhávat' po dalších možnostech, jak si rozšířit programovou nabídku či jen tak ze zvědavosti vyzkoušet možnosti přijímače a satelitní soupravy. Příjem jiných družic s přijímačem Philips je možný, ale ne příliš jednoduchý.Nejprve musíme přijímač zapnout a nastavit na některý program paketu UPC Directna satelitu Astra 19,2E a poté stiskem tlačítka OPT zvolit položku instalace,zadat PIN kód (nalezneme jej v dokumentaci přijímače), zvolíme manuální konfiguraci,poté Základní vlastnosti kanálu: zadáme kmitočet, SR, FEC a polarizaci,Ukládání programů na přijímači Philipsstiskneme 2x tlačítko BACK, v menu vybereme položku Najděte satelit - najděte satelit. Objeví-li se signál, stiskneme tlačítko OK, poté zvolíme v menu Najděte kanály a stiskneme OK. Přijímač začne prohledávat zadaný kmitočet. Na satelitu HOT BIRD 13E doporučujeme nastavit kmitočet 12538/H (SR 27500, FEC 3/4) na kterém se vysílají NIT-informace (Network Information Table), která obsahuje většinu vysílaných kmitočtů a jejich příslušných parametrů.

 Podobně s vyhledáváním programů budeme postupovat v případě naladěnídalších družic. Mějme na paměti, že přijímač Philips dokáže přijímat pouzeprogramy v omezené symbolové rychlosti SR 15 - 30 Ms/s a volné programynesmí obsahovat informaci o kódování, jinak je Philips nedokáže přijímat.

 Obrázky, které Vám přinášíme, dokazují, že lze na přijímači Philips přijímati jiné družice, než Astra, za předpokladu, že v případě že si naladímejinou družici než Astra 19,2E, přijímač nepřepneme do stavu STANDBY.Jinak bychom museli parabolu nastavit na 19,2E, přijímač zapnout a celé ladění znovu zopakovat.

 Když jsme popsaný způsob naladění jiných družic na Philipsu zkoušeli,překvapilo nás, že pokaždé byly předchozí programy (z jiné družice) přepsány programy z aktuální družice. Pokud nejsme na satelitu Astra 19,2E,ukládají se TV programy od 100.programové pozice.Příjem programu DeeJay (Hot Bird) na přijímači Philips Obraz a zvuk. Pokud jde o příjem volných programů z Astry, obraz i zvuk přijímaný přes přijímač Philips je kvalitní, bezproblémový, samozřejmě záleží ovšem na typu vysílání. Při sledování programů z nabídky UPC Direct se však projevují u tohoto přijímače stejně jako u ostatních digitálních přijímačů problémy s nedostatečnou rychlostí přenosu dat z družice, problémy způsobené velkým počtem programů soustředěných v jednom paketu. Problém lze částečně v některých případech odstranit propojením přijímače přes RGB, váš televizor však musí tento způsob propojení podporovat. Není to však řešení ideální a neuplatní se u všech typů TV. Mnohem víc by pomohlo, kdyby společnost UPC řešila problémy s kvalitou obrazu tak jak ostatní provozovatelé paketů, zvýšením datového toku snížením počtu programů v paketu pronajmutím dalších transpordérů na družici Astra.

ZÁVĚR
 Se satelitem Philips lze sledovat programovou nabídku UPC Direct v kvalitě, která je úměrná nevhodně zvolenému počtu programů v jednotlivých paketech. U programů volně vysílaných z Astry je vše v pořádku. Poměrně komplikované je u Philipse ladění a příjem jiných družic. V praxi jsme se přesvědčili, že je možné s Philipsemsledovat za určitých podmínek i další programy z jiných družic. Phlips ale patří mezi 'jednodušší' digitální přijímače. Nelze jej doporučit k příjmu jiných družic, ani pro satelitní fanoušky, kteří chtějí bez překážek sledovat maximum programů ze satelitního nebe.

Příjem programu ORT (Sirius) na přijímači Philips Výhodou přijímačů je dobrá podpora češtiny i EPG a teletextu, jednoduchá obsluha. Nevýhodou je složité použití k příjmu jiných družic než Astra a nemožnost příjmu také jiných programů z paketu UPC Direct, tedy těch programů, které nejsou určeny pro náš region.

 Ale o tom se dovíme podrobněji v dalším článku.

 Parabola.cz

Reklama
Vybrané články