Quantcast

Nastavení Humaxů pro natáčecí zařízení STAB HH100

| Tisk

Návod k nastavení ovládání polarmountu STAB HH100 v přijímačích Humax řady 5xxx.

Návodů v češtině, jak nastavit správně přijímače Humax pro příjem více družic pomocí natáčecího zařízení Stab 100 existuje několik. Jsou více či méně nesrozumitelné hlavně pro nezkušené majitele satelitního přijímače Humax. Jednotlivá menu přijímačů Humax jsou totiž propojena sice univerzálním, ale na první pohled a první pokus pro začátečníka těžko pochopitelným způsobem.

Popíšeme vám jednoduchý a osvědčený manuální postup nastavení družic.
K vlastnímu nastavení nepotřebujeme měřící přístroje, vše se provádí se zapojením satelitního přijímače poblíž paraboly, propojíme ho na jakýkoliv TV, na jehož obrazovku od paraboly musíme vidět. K naladění všech požadovaných programů potřebujeme také přehled digitálních paketů a programů vysílaných z družic se všemi parametry. Tento přehled najdete např. v sekci Přehledy na webu www.parabola.cz.

Upozornění: Ještě před nastavováním antény doporučujeme aktualizovat software vašeho přijímače. Pouze aktuální a nový software vám zajistí kvalitní nastavení a bezproblémovou funkci celého zařízení. Nový software najdete i s českým popisem aktualizace např. na stránkách www.humax.cz.

Postup nastavení a naladení přijímače:

Před nastavením přijímače je nutné provést sestavení mechanických částí polarmountu a paraboly.
Podrobný popis k mechanickému sestavení i nastavení i s obrázky najdete v přiloženém návodu k polarmountu HH100. Jen stručně, po vybalení polarmountu z krabice, jeho přichycení na stozar či držák na zeď a instalaci paraboly na polarmount nastavíme na jeho úhloměru svislého sklopení paraboly pro naše příjmové podmínky přibližný údaj 45 stupňů (důležité!) a utáhneme na tomto kloubu šrouby.
Parabolu nastavíme kolmo k vodorovné ose polarmountu (při pohledu shora) a opět utáhneme šrouby spojující držák paraboly s polarmountem.
Připojíme konvertor, propojíme koaxialním kabelem s polarmountem, satelitním přijímačem a na TV naladíme obraz. Satelitní přijímač propojte nejlépe šňůrou scart-scart a na TV zapněte AV vstup.

Pak se podle následujících pokynů pokusíme naladit mechanickým otáčením paraboly i s upevněným polarmountem družici Astra.

V přijímači Humax, kde je už menu nastaveno na češtinu, najdeme Instalace, Vyhledávání vysílání, PIN kód od výrobce - 4 nuly.

STAB HH100STAB HH100


Najdeme položku Nastavení antény, OK, přešli jsme do menu Nastavení antény.
Nastavíme Ostatní nastavení antény (1), Název satelitu (zadáme Astra1), LNB frekvence (Univerzální), 22kHz (Neumožněn), Spínací napětí 0/12V (Neumožněn) a Otočný systém Umožněn.
Vrátíme se na položku Ostatní nastavení antény a příkazem OK skočíme do dalšího menu.

STAB HH100


Jsme v menu Ruční ladění.
Ostatní nastavení antén opět Astra1, zadáme frekvenci 11954, Polarizace Horizontální, Přenosová rychlost 27500, FEC 3/4. Vyhledání celé služby NE, Automaticky přeskočit NE.
Na položce Ostatní nastavení antén zadáme OK.

STAB HH100


Jsme v menu Nastavit satelit
Název satelitu Astra1, Ovládací mód DiSEqC Instalovat.
Dole na obrazovce na ukazatelích signálu v tomto menu zřejmě v této chvíli nebude žádný signál.

STAB HH100


V této chvíli začneme ručně otáčet celou parabolou i s polarmountem HH100 okolo osy držáku či stožáru. Sledujeme ukazatel signálu na obrazovce TV. Otáčíme pomalu doleva a doprava v oblasti pravděpodobného směru příjmu signálu z družice Astra (kolem poledne v zimě a 13. hodiny v létě by z tohoto směru mělo svítit slunce). Pokud při ručním otáčení nenajdeme žádný signál, změníme svislý úhel paraboly (na kloubu paraboly, ne na polarmountu!) a pokračujeme v hledání. Hledáme pouze signál, kde bude v obou ukazatelích úrovně dostatečná výchylka, více než 50 % úrovně.
Při zachycení signálu doladíme na největší výchylku ukazatelů úrovně jemným dostavením polohy antény a utáhneme jemně všechny šrouby.
Pozor, důležitý krok! V této chvíli v Ovládání motoru zadáme Zrušit!!! Tímto úkonem bude Astra nastavena jako výchozí poloha. Zadáme OK.

STAB HH100


V Ovládání motoru pak zadáme Vyhledat, OK.
Přijímač najde náš zvolený paket (ZDF). Zkontrolujeme a potvrdíme OK.

STAB HH100STAB HH100

Přijímač nás v tomto okamžiku vrátil do menu Vyhledávání vysílání.
V přijímači je nyní předladěno z družice Astra jen několik programů, ale nebudeme se zdržovat časově náročným podrobným hledáním dalších programů. Ty se dají vyhledat později v pohodlí obývacího pokoje.
Pokračujeme naladěním další družice, např Hot Bird.

Znovu přejdeme do Nastavení antény, Ostatní nastavení antény 2, Název satelitu zadáme Hot Bird, Otočný systém Umožněn. Na položce Ostatní nastavení antény zadáme OK.

STAB HH100


Jsme opět v menu Ruční ladění.
Ostatní nastavení dáme 2HotBird, Frekvence 11604, Polarizace H, Symbolová rychlost 27500, FEC 5/6. Vyhledání celé služby NE, Automaticky přeskočit NE.

STAB HH100


Přejdeme na Ostatní nastavení antén - OK a jsme znovu v menu Nastavit satelit.

STAB HH100


Název satelitu - Hotbird, Ovládací mód DiSEqC dáme opět Instalovat, Ovládání motoru - Otoč na a přejdeme na Otáčení. Protože je družice Hot Bird umístěna asi o šest stupňů od Astry na západ, šipkou doprava spustíme otáčení na západ. Otáčíme spíš po krátkých krocích, ukazatel úrovně signálu má určité zpoždění, mohli bychom družici přejet. Až se objeví signál na ukazateli úrovně, krátkými povely jej nastavíme na nejvyšší úroveň, pokud přejedeme, vrátíme se příkazy Východ. Opět by měly být oba ukazatele úrovně v maximální možné výchylce. Pokud v tomto menu Ovládací mód DiSEqC přepneme na Uživatel, Můžeme na položce Otáčení jemně doladit pozici satelitu.

STAB HH100


Nyní opět důležitý krok:
Přejdeme do položky Ovládání motoru a zadáme Uložit, OK a následně Vyhledat, OK.
Přijímač opět ladí programy v paketu na zadané frekvenci.

STAB HH100STAB HH100

Po naladění zkontrolujeme nabídnutou tabulku (Deutche Telecom AG), potvrdíme OK.

STAB HH100


Po potvrzení jsme automaticky vráceni do menu Vyhledávání vysílání.
Tím máme nastavenou i novou pozici HotBird a v přijímači naladěno několik programů i z této družice. Další družice už nastavujeme stejným způsobem jako Hot Bird.

Při nastavování krajních družic se nám může stát, že je signál slabý, i když podle přehledů by měl být v dostatečné úrovni.


Svědčí to o nepřesně nastaveném svislém úhlu (45 stupňů) našeho polarmountu, opravíme podle popisu v návodu polarmountu HH100. Po každé takové úpravě znovu zkontrolujeme, případně doladíme i pozice.

Pokud máme nastaveny všechny polohy družic které chceme přijímat a na každé naladěny zkušební kanály, můžeme přijímač přestěhovat do bytu, zapojit TV a naladit zbývající pakety a programy na jednotlivých družicích manuálním, nebo automatickým hledáním.

Při pečlivé práci a dodržení uvedeného postupu byste neměli mít s montáží i příjmem programů z jednotlivých družic jakékoliv problémy.

Důležitá poznámka - Při jemném doladění družic i ukládání pozice doporučujeme použít také volbu - Uživatel, přijímač se potom chová stabilněji.
Přijímače Humax umožňují i automatické vyhledání družice, ale co do přesnosti nastavení se nám tento manuální postup osvědčil nejlépe.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články