Quantcast

Novinka pro přijímače Humax

| Tisk

V posledních měsících se dá registrovat zvýšená podpora pro digitální přijímače Humax. Vedle oficiálního softwaru, který je vyvíjen korejskými sw inženýry Humax, vzniká celká řada programů a utilit i mezi fanoušky a uživateli přijímačů Humax.

První, zřejmě nejvýraznější, je podpora pro digitální přijímače Humax IRCI-5400. Tento přijímač i jeho následník Humax IRCI-5400Z má vestavěný dekodér Irdeto, který lze softwarově, v případě 'Z' i hardwarově patchnout a přijímat programy z pěti kódovacích systémů na jedné přístupové kartě (projekt DS9). Vedle softwarových úprav, které jsou u Humaxe 5400 prováděny již několik let, nejprve pro příjem programů paketu Premiere v BetaCryptu, později i pro DS9, začíná mít opatchovaný software pro majitele modelu 5400 značné výhody. Dá se říci, že každá nové verze patchu přináší novinky a opravy chyb, které v některých případech ještě nebyly provedeny ani v oficiálním softu od výrobce. S předstihem několika měsíců byl v neoficiálním softwaru vyřešen například problém s příjmem paketu TPS. Zřejmě nejvýraznějším počinem byla v minulých opatchovaných verzích sw i indikace kódovacího systému I - Irdeto, B - BetaCrypt, S - Seca/ Mediaguard, V - Viaccess, N - Nagravision, F - FTA (volné programy).

Před několika dny jsme vás na stránkách Parabola.cz informovali o dalším vylepšení v sw pro Humax IRCI-5400. Nový patch, který byl uvolněn v minulých dnech má ve svém označení 'ToH11' (Tux On Humax). Název označuje další projekt, který byl vytvořen v první fázi jen pro přijímače Humax 5400. O několik dní později byly uvolněny patchy i pro jiné modely Humax. V době zpracovávání tohoto článku byly k dispozici softy (patch) pro tyto modely: Humax CI-5100C (HQCI10303+ToH11), Humax CI-5100 (HCI10502+ToH11), Humax VACI-5300 (HVC10502+ToH11), Humax VA-CI5350 (HOVC10007NP+ToH11), Humax CRCI-5500 (HCC10500+ToH11), Humax FTV-5600 (FTV10300+ToH11), Humax NACI-5700 (HNC10300+ToH11), Humax VA-FOX (QVA10104+ToH11), Humax F1-FOX (QFE10302+ToH11). Z výčtu těchto modelů je patrno, že opatchovaný softvare nechybí ani pro Humax CRCI-5500, nejprodávanější digitální přijímač v ČR.

Tux On HumaxInstalace nového sw
K využití patch je třeba mít v přijímači nejnovější originální soft. Ten nalezneme na stránkách výrobce, nebo na www.humax.cz. V některých uvedených modelech je možnost nový soft stáhnout ze satelitu (Aktualizace STB v Menu). Pokud tuto možnost stále přijímač nemá (bohužel je to případ i Humaxe CRCI-5500), je třeba nový soft nahrát pomocí souborů z internetu. Postup nalezneme opět na stránkách Humax.cz v sekci Upgrade. V praxi je potřeba počítač, null modem kabel, přijímač a software (Formula + HDF soubor). Originální soft můžeme přenést přes editor Formula či přes utilitku WDN4OAK. Po úspěšném nahrání aktuálního softu můžeme ze stránek http://tuxonhumax.berlios.de/ nahrát i opatchovaný soft. Postup je stejný jako v případě instalování originálního softu.

V případě úspěšného nainstalování softu do přijímače můžeme otestovat, zda STB umí spolupracovat s opatchovaným softem. V případě, že ano, můžeme pokračovat v pokusech. Zde jen upozorněme, že v menu opatchovaném softu není žádný rozdíl proti originálnímu sw.

Z výše uvedené stránky (případně i z naší sekce DOWNLOAD) je ještě možné stáhnout další soft: Humax Remote Control a Humax Settings Viewer.

Humax Remote Control
Tato utilitka, jak již název napovídá, slouží k ovládání přijímače Humax pomocí povelů z klávesnice PC. Digitální satelitní přijímač musíme mít propojený s počítačem pomocí již zmíněného null modem kabelu. Myší v PC pak můžeme pomocí programu Humax Remote Control přijímač ovládat. Ovládání pomocí PC je naprosto shodné s ovládáním pomocí 'opravdového' dálkového ovládače. Máte-li například propojen Humax s hi-fi věží, kterou posloucháte při práci na počítači, můžete teď jednoduše klikem na 'počítačovém' DO bez problémů programy přepínat. Nemusíte již hledat ovladač od přijímače.

V současné době je k dispozici verze programu 1.4, která bez problémů pracuje ve Win 9X. Program obsahuje i HTML nápovědu, kde jsou uvedeny i klávesové zkratky jednotlivých tlačítek DO. Z těch nejzajímavějších jmenujme: MENU = m, V+ = +, V- = -, P+ = PageUp, Num+, P- = PageDown, Num-, RCL = Back,c, EPG = mezerník, e ...

Tux On HumaxSettings Viewer
Druhou, neméně zajímavou utilitkou je Settings Viewer. Program, který byl v době vydání tohoto článku ve verzi 0.6, dokáže spolupracovat již s několika modely Humax (původně jen Humax IRCI-5400).

Settings Viewer, jak již název sám napovídá, je určen k prohlížení samotného settingu v počítači. Ale přináší oproti 'klasickému' způsobu natahování settingu několika restarty jednu velkou výhodu: NENÍ TŘEBA PŘIJÍMAČ RESTARTOVAT. V praxi to znamená, že můžeme sledovat náš oblíbený program na satelitu a pomocí této utilitky přitom přenášet setting do počítače.

Nastavení: menu Config - Firmware nastavíme na typ software, který používá Váš Humax. Názvy jednotlivých softů naleznete v menu STATUS přijímače, případně i na www stránkách Humax.cz. Máte-li Humax CRCI-5500, nastavíte Firmware na položku podle obrázku.

Tux On HumaxDruhou položkou, která je třeba ke správné funkci programu, je nastavení správného komunikačního portu, ke kterému máme připojený Humax. Tento dialog nalezneme v menu Config - Port.

V případě, že je naše nastavení správné, použijeme File - Load Settings... čímž se začne přenášet setting z přijímače do počítače. Tato akce je časově úměrná počtu programů, které máme uloženy v přijímači Humax.

Po přenesení settingu můžeme programy např. přehazovat. Bohužel, program zatím nepodporuje technologii 'táhni a pusť' a proto musíme všechny změny provádět 'ručně' přes menu programu Humax Settings Viewer. K tomu účelu slouží položka Remote, kde mj. nalezneme podnabídku Swap Channels..., která je k tomu určena. Zadáme číslo (předvolbu) jednoho a druhého kanálu a změnu potvrdíme stiskem tlačítka OK.Na následujícím obrázku je zobrazen setting, který byl přenesen z přijímače Humax do počítače:
Tux On Humax


Možností softu je i podpora zobrazování informací z EPG (pokud je vysíláno!). Stačí z menu programu Humax Settings Viewer zvolit View - EPG (viz následující obrázek).

Tux On Humax


ZÁVĚR
Zajímavý projekt, který představuje nové možnosti uživatelům některých modelů Humax. V budoucnu se můžeme jistě těšit i na další vylepšení podpory těchto přijímačů. Upozorňujeme však, že výrobce přijímačů Humax neschvaluje softwarové úpravy přístrojů pomocí jiného než oficiálního sw. Všechny úpravy i patch provádíte na vlastní riziko, zejména pokud je váš přijímač v záruční lhůtě.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články