TereBox T2

Nejúspěšnější satelitní internet na světě

| Tisk

Od roku 2008 je na českém trhu nejrychlejší a nejlevnější satelitní internet. Jde o produkt SurfBeam od společnosti Viasat, v Evropě distribuovaný společností Skylogic (dceřiná firma satelitního operátora Eutelsat) pod obchodním názvem Tooway. Na světě existuje již několik velikých sítí s touto službou, liší se jen obchodní názvy. Jde např. o:

obrázek * WildBlue Communications - USA
* Eutelsat Tooway - Evropa
* Telesat - Kanada
* Intelsat/Orbit Communications - Střední Východ
* Pegaso Banda Ancha - Mexiko
* Smart Digital Networks - Malajsie
* Yahsat YahClick - SAE
* BBSat SkyPerfect - Japonsko

Celkem již bylo distribuováno více než 800 000 terminálů během pouhých několika let! Je tedy zřejmé, že nejde o žádný pokus, ale o úspěšný projekt založený na osvědčené technologii.

V čem jsou jeho hlavní přednosti? Vedle již zmíněného dopracovaného technického řešení to je zejména cena terminálu a služby ve spojení s vysokou přenosovou rychlostí. Ostatní produkty pro satelitní internet mají buď výrazně dražší terminály a službu nebo při srovnatelných cenách nabízejí mnohem nižší přenosové rychlosti a objemy dat. K velkému skoku v Evropě ale teprve dojde.

V současnosti je služba nabízena na satelitu HotBird v pásmu Ka a na satelitu EuroBird v pásmu Ku. V letošním roce ale bude vypuštěn satelit KA-SAT, který umožní další zhruba2-3 násobné zvýšení přenosové rychlosti. Ze současných cca 4 Mbit/s při stahování a až 512 kbit/s při odesílání bude možné dosáhnout 10 Mbit/s při stahování, resp. až 1024 kbit/s při odesílání dat. Charakter služby se tak změní z dosavadního, převážně „domácího“ venkovského a horského internetu v oblastech mimo dosah ADSL, na internet vhodný i pro menší firmy. Signál bude dostupný v celé Evropě, počítá se s jedním až dvěma miliony instalovaných terminálů. Tedy asi 10x více než součet ostatních terminálů.


obrázek
Pro srovnání – cenově srovnatelná řešení obvykle nabízejí rychlosti od 256/64 kbit/s na sdíleném kanálu až po max. technicky dosažitelných 2048/256 kbit/s, někteří poskytovatelé nabízejí dokonce upload jen max. 128 kbit/s (je tedy otázka zda se ještě stále jedná o broadband, neboť rychlost na sdíleném satelitním kanálu je vždy nižší, než teoreticky dosažitelná). Cena služby při srovnatelné rychlosti je ale výrazně vyšší a technicky již další zvýšení rychlosti není zřejmě v blízké budoucnosti možné. Vyžadovalo by totiž vyšší výkon vysílací jednotky, přechod do jiného frekvenčního pásma a vypuštění nového satelitu. Ceny přenosu v pásmu Ku jsou totiž vzhledem ke kapacitám vyšší než v pásmu Ka, což se negativně promítá do koncových cen a parametrů služeb v Ku pásmu.Koncový uživatel často s požadavkem na nízkou cenu služby požaduje neomezený objem přenášených dat. To na satelitu prostě možné není! Někteří prodejci služeb uvádějí rovnou objem dat, které může uživatel přenést, jiní uvádějí data „bez limitu“, ale současně mají pojistku proti přenosu velkého objemu dat v možnosti dramatického snížení přenosové rychlosti po překročení určitého měsíčního objemu. Je tedy vždy důležité se informovat jak daný FUP či FAP funguje a co to vlastně v praxi znamená. Pokud některý provozovatel nabízí skutečně data bez limitu, resp. bez uplatňování FUP, pak je to na úkor velkého sdílení a v praxi velmi nízké průměrné přenosové rychlosti. V případě uplatňování FUP lze garantovat určitou třídu služeb, předpokládá ale vždy určité omezení objemu přenášených dat.

Srovnávací tabulka nabídky satelitního internetu (podle informací na webových stránkách poskytovatelů)


obrázek
Některé údaje jsou odvozeny z obchodních podmínek (např. objem dat u služby Astra2Connect) nebo ceny přepočítány pro lepší porovnání (služba Space Internet Optimal, kde se účtuje objem dat za 86,- Kč bez DPH/100 MB stažených dat), či přepočet denního limitu GiTySAT Internet na objem za 30 dní.

Čtenář si může udělat sám udělat přepočet ceny objemu dat nebo přenosové rychlosti jednotlivých poskytovatelů. Jako nejlepší řešení pro domácí použití vychází jednoznačně TooWay. Při zhruba stejné měsíční ceně jako Astra2Connect nabízí nejen mnohonásobně vyšší přenosovou rychlost, ale současně i zhruba 2-3x levnější přenos stejného objemu dat. Měsíční ceny nad 2 000,-Kč jsou pro domácí uživatele i v oblastech bez možnosti jiného řešení zřejmě příliš vysoké a je tedy třeba je považovat za řešení spíše pro sítě o několika PC nebo firemní aplikace. Sem patří vlastní sítě společností INTV a GiTy stejně jako nejdražší nabídky TooWay a Astra2Connect. O třídu dražší je řešení D-Star provozované stejně jako Tooway spol. Skylogic a distribuované v ČR spol. INTV. Je ale vidět, že jde o řešení s rozsáhlým regionálním pokrytím, vysokou přenosovou rychlostí a objemem dat bez uplatňování nějaký omezení nebo placením za objem dat. Je tedy vhodné zejména pro připojení firemních poboček v zahraničí nebo v oblastech bez dostupnosti jiného vysokorychlostního připojení k Internetu.

Petr Karásek

Vybrané články