Quantcast

Co přinesou nové satelity Hot Bird 6, 7 a 8?

| Tisk

Společnost Eutelsat vyšla vstříc svým zákazníkům - vysílacím společnostem - a objednala nové satelity Hot Bird a to konkrétně Hot Bird 6, Hot Bird 7 a poměrně málo známý i satelit pod označením Hot Bird 8.

Nové družice Hot Bird, které nahradí některé původní družice Hot Bird na pozici 13E, přinesou několik nových prvků, které jim současné družice Hot Bird nabídnout nemohou. Konkrétně záložní transpondérovou kapacitu pro některý jiný satelit Hot Bird, vyšší počet transpondérů SKYPLEX, další možnosti (zóny) pokrytí signálem satelitu a v neposlední řadě i transponéry v Ka pásmu, které poslouží pro obousměrný přenos dat (internet).Pokrytí signálem družicí HotBird 6

Hot Bird 6

O satelitu Hot Bird 6 jsme již přinesli dostatek informací v minulém týdnu v souvislosti s úspěšným startem nosné rakety Atlas5.

První ze satelitů, který bude disponovat záložní transpondérovou kapacitou bude právě Hot Bird 6. Ten poskytne 4 transpondéry pro Hot Bird 4 (transpondéry č. 115, 116, 117 a 118).Společnost Eutelsat se tak poučila z minulých let, kdy v důsledku havárie satelitu Hot Bird2 nebylo možné žádným způsobem transpondéry nahradit. Eutelsat tak po vzoru konkurenční společnosti SES Astra dovybavuje pozici 13E záložními transpondéry.

Radikální změnou projde i vyzařovací diagram satelitu Hot Bird 6, nástupce satelitu Hot Bird 5, který již vysílacím společnostem svými technickými parametry nevyhovuje. Hlavní zóna pokrytí Hot Bird 6 bude nasměrována na Francii a Itálii, kde bude dosahovat EIRP hodnoty 53 dBW. V České a Slovenské republice bude EIRP 51 dBW, což umožňuje přijímat signály z Hot Bird 6 na cca 60 cm parabolách.

Hot Bird 7

Pokrytí signálem družicí HotBird 7

Nový satelit Hot Bird 7, který bude vynesen patrně ještě v tomto roce, bude disponovat kapacitou 40 vysoce výkonných transpondérů; z toho 39 transpondérů o šířce pásma 36 MHz a jeden š.p. 49,5 MHz.

Hot Bird 7 nahradí na pozici 13E satelit Hot Bird 3. Zároveň HB7 poskytne záložní transpondérovou kapacitu pro všechny transpondéry satelitu Hot Bird2.

HB7 nabídne provozovatelům 3 vyzařovací svazky: 2 přepínatelné (transpondéry č.51-70) a jeden pevný evropský (SuperWide beam; transpondéry č.71-90). Na obrázku je znázorněn svazek SuperWidebeam. Hlavní zóna pokrytí je nasměřována na Itálii, kde EIRP dosahuje 53dBW, v České republice bude EIRP nižší 52 dBW. Na Slovensku bude EIRP o hodnotě 51 dBW, což zabezpečuje, podobně jako u HB6, příjem programů s anténami již od průměrů 60cm.

Předpokládaná životnost satelitu Hot Bird 7 je 12 let.

Hot Bird 8


Pokrytí signálem družicí HotBird 8, pokrytí 'A'
Hot Bird 8 bude dalším satelitem, který posílí pozici Hot Bird 13E. Úkolem družice HB8 bude nahradit satelity Hot Bird 1 a Hot Bird 2, které již neposkytují dostatek technických možností pro vysílací společnosti.

Pokrytí signálem družicí HotBird 8, pokrytí 'B'

Hot Bird 8 bude disponovat 44 transpondéry o šířce pásma 33, 36, 40, 46.5 a 108 MHz.Pokrytí signálem družicí HotBird 8, pokrytí 'C'

HB8 bude disponovat třemi vyzařovacími diagramy. 'A' diagram bude primárně pokrývat území Itálie, kde EIRP dosáhne 52 dBW, v Čechách 51dBW, na Moravě, Slezsku a Slovensku pak 50 dBW, což postačuje pro příjem signálů na parabolické antény o průměrech cca 70 cm.

Transpondéry, které budou použity pro diagram 'B', budou primárně pokrývat (EIRP 50 dBW) takřka celou Evropu s výjimkou skandinávských zemí. Pro příjem tak v ČR a na Slovensku bude postačovat parabola o průměru 70cm.

'C' diagram bude nasměrován na střední a jihovýchodní Evropu. Naskytne se tak možnost kvalitního poskytí 'nových' zemí. V ČR a na Slovensku bude EIRP o hodnotě 53 dBW, k čemuž postačí paraboly o velmi malých rozměrů (cca 45 cm).

Družice HB8 by měla být vynesena v druhé polovině roku 2003. Předpokládaná životnost HB8 je 12 let.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články