Quantcast

Výměna karet Czech Link?

| Tisk

Výměna karet Czech Link?

Z informací ČT zatím nevyplývá, zda budou jen pro zahraniční diváky použity nové karty, či zda bude případně i všem stávajícím vlastníkům karet Czechlink provedena výměna karet za nové.

Začátkem června 2001 paket Czech Link vysílá již jen na přiděleném transpondéru F3, kmitočet 12,607 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4. Digitální multiplex Czech Link stále obsahuje jen programy veřejnoprávní České televize ČT1 a ČT2 a programy komerčních subjektů TV Prima a TV3. V paketu CL jsou dále zastoupena rádia veřejnoprávního Českého rozhlasu ČRo1, ČRo2, ČRo3 a soukromého Rádia Proglas.

Všechny výše uvedené programy lze přijímat na digitálním satelitním přijímači (např. zn. Humax) s dekódovací kartou Czech Link, kterou lze pořídit u dobrých prodejců satelitní a anténní techniky. Všechny rozhlasové programy, TV3 a některé pořady ČT jsou vysílány volně a lze je přijímat téměř na všech digitálních přijímačích (i na dotovaných zařízeních např. Philips pro UPC Direct).

Na adrese http://www.czech-tv.cz/ct/technika/satelitni_nekodovane.htm zveřejnila Česká televize tyto informace:

Společnost CzechLink zajistila počátkem února upgrade kompresní technologie systému MPEG-2, umístěné v prostorách ČT na KH, což umožní vedle zvýšení spolehlivosti vysílání i přístup k řízenému kódování programů. To má hlavní význam pro diváky v zahraničí, kteří doposud nemohli legálně sledovat programy ČT.

V praxi to znamená, že vybrané pořady jsou vysílány bez kódování a tudíž zachytitelné většinou digitálních satelitních přijímačů ve volném módu, tj. bez vložení dekódovací karty. Z důvodů možnosti získání informací o těchto pořadech, budou nyní nekódované pořady jak v nabídce teletextu (* - pro nekódovaný pořad) tak i internetu ČT označeny .

Pro přibližnou orientaci, se jedná o následující programové bloky:

Všední dny
  ČT1:
 • 6.00 - 08.25 Ranní zpravodajské vysílání
 • 12.00 - 13.15 Poledni zpravodajství + magazín
 • 16.00 - 20.00 Odpoledni zpravodajství + pořady pro děti a mládež + hlavni večerní zpravodajství
 • cca 22.00 - 22.15 Noční zpravodajství (začátek dle ukončení předcházejícího progr.)

  ČT2:
 • 8.30 - 11.25 Reprízy zpravodajských pořadů
 • 18.15 - 19.15 Blok publicistických pořadů
 • 21.00 - 21.30 Komentované zpravodajství "21"

So a Ne
  ČT1:
 • 12.00 - 13.10 Poledni zpravodajství a publicistika
 • 18.00 - 20.00 Odpoledni zpravodajství + pořady pro děti a mládež + hlavni večerní zpravodajství
 • 20.45 - 21.40 Publicistika (pouze neděle)
 • cca 22.00 - 22.15 Noční zpravodajství (začátek dle ukončení předcházejícího progr.)
  ČT2:
 • (žádný program)Uvedené schéma je pouze orientační, podle programové skladby bude docházet k jeho úpravám. Postupně se i počítá s rozšířením vysílací plochy.

Tento způsob odbavování pořadů bere Česká televize zatím jako přechodný s tím, že počítá během roku 2002 se započetím rozšířeného vysílání pro zahraničí na základě nových přístupových karet, které umožní plnohodnotné sledování našich programů. S tím bude ovšem souviset i problematika satelitních přijímačů, které musí být schopné zajistit odkódování v námi použité normě. Bližší informace budou sděleny s patřičným předstihem.

Poznámka: Pro diváky žijící na území České republiky se tímto nic nemění, protože koncesionáři ČT mají právo na provozování plnohodnotné dekódovací karty umožňující kompletní příjem celé programové nabídky.

Tolik informace ČT
Z výše uvedených informací však zatím nevyplývá, zda budou jen pro zahraniční diváky použity nové karty, či zda bude případně i všem stávajícím vlastníkům karet Czechlink provedena výměna karet za nové. Nechejme se překvapit vývojem situace.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články