TereBox T2

Třetina českých domácností již přijímá HD vysílání

| Tisk

1/3 českých domácností již sleduje programy ve vysokém rozlišení. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK, který uskutečnila u příležitosti dokončeného přechodu na digitální vysílání.

Třetina českých domácností již přijímá ve formátu HDTV. Kladně odpovídají častěji muži (36,9 %), mladší lidé (nad 60 let jen 24,5 %), mírně více lidé s vyšším vzděláním, výrazný je růst kladných odpovědí s růstem příjmu domácnosti – z 21 % až na 54,1 %, výrazně více ve městech nad 50 000 (37 % a zejména nad 100 000 (50,6 %). Je to tedy jednak podmíněno příjmy a jednak životním stylem. V 5 % domácností již jsou televizory, které umožňují příjem HDTV, ale tyto domácnosti ještě v HDTV nepřijímají. Velký podíl diváků (pětina) neví, zda přijímá v HDTV.

U diváků, kteří již přijímají ve formátu HDTV, společnost zjišťovala, zda si všimli rozdílu v kvalitě obrazu při sledování pořadů v HD kvalitě a pořadů, které jsou vysílány ve standardním (SD) formátu? 71 % říká, že u pořadů v HD kvalitě je obraz kvalitnější. Téměř čtvrtině diváků se zdá obraz u obojího vysílání stejný. Kladná odpověď (hodnocení pořadů v HD kvalitě jako kvalitnějších) souvisí mimo jiné i s kvalitou TV v domácnosti. Kladně odpovídají více muži, lidé do 50 let, s vyšším vzděláním, s vyššími příjmy, ale rozdíly podle velikosti místa bydliště jsou jen malé.


obrázek

Graf 1 - Přijímáte vysílání v HD rozlišení?

Zájem o sledování televize ve formátu 3D má necelá čtvrtina diváků. Kladně odpovídají o málo více muži (27/ 20 %). Zájem klesá s věkem (z 35 % u mladých do 30 let, na 26 % ve věku 30 - 44 let, 19 % ve věku 45 – 59 a jen 11 % nad 60 let. Vzdělání ani příjmy nediferencují, větší zájem mají lidé v partnerském svazku – 35 % z nich.


obrázekGraf 2 - Vnímáte rozdíl v kvalitě u HD vysílání?

Zájem o hybridní televizní vysílání je menší (14 %) než zájem o vysílání ve formátu 3D. Převažuje výrazný nezájem (polovina rozhodně nemá zájem). Kladně odpovídají o málo více muži (18 / 11 %). Zájem klesá s věkem (z 20 % u mladých do 30 let, na 16 % ve věku 30 - 44 let, 12 % ve věku 45 - 59 a jen 7 % nad 60 let. Vzdělání nediferencuje, ale s příjmy zájem roste až na 26 %. Větší zájem mají lidé v partnerském svazku – 21 % z nich a ve velkých městech cca 19 %.


obrázek

Graf 3 - Koupili byste si novou TV, abyste mohl sledovat nové formáty?

Nový televizor by si během 1-2 let diváci většinou kvůli HDTV, 3D nebo HbbTV nekoupili. Pokud by si ho byli ochotni koupit, nejčastěji (27 %) by to bylo kvůli HDTV. 18 % by si bylo ochotno koupit nový televizor, aby mohlo sledovat vysílání ve formátu 3 D. 16 % by investovalo do nového televizoru, aby mělo možnost využívat HbbTV.

redakce

Vybrané články