Quantcast

SATTECH 2002 TRNAVA - 26. 10. 2002

| Tisk

SATTECHV poradí už 18. akcia SATTECH sa uskutoční na tradičnom mieste, v sobotu 26. 10. 2002 v športovej hale Slávia v Trnave. Odborno-propagačná akcia spojená s výstavou je zameraná na oblasť družicových rádiokomunikácií, televíznych kábelových rozvodov MMDS, satelitného internetu a všetkých s tým súvisiacich oblastí. Usporiadateľom akcie je odborný časopis Solid Europe, LUT-SAT-RADIO a SAT CLUB CS SLOVAKIA.

Program akcie má tradičný zámer, a to umožniť počas jedného dňa stretnutie odborníkov a fanúšikov satelitnej a televíznej techniky za účelom výmeny informácií a získavania nových poznatkov. Akcia je rozdelená na dve časti, na prvú má prístup uzavretý okruh odbornej verejnosti, kde sa uskutoňuje odborný seminár a prezentácia jednotlivých firiem, v poobedňajších hodinách je umožnený aj prístup širokej verejnosti. Horúcimi novinkami Sattechu 2002 v Trnave bude samozrejme prvá verejná prezentácia služby Slovak Link. Zároveň sa predstavia aktivity predajnej siete Slovsat. Veľmi zaujímavou témou bude pripravovaná služba ďalšieho satelitného operátora, ktorý by mal na slovenský trh priniesť mimoridnu službu, ktorá bude dostupná i kategórii stredných firiem. Skúšobné vysielanie sa začne v priebehu niekoľkých týždňov. V rámci seminára sa budú v prvej časti prezentovať nové aktivitiy v oblasti vysielania satelitných programov, budú sa hodnotiť šance vysielania DVB-T na Slovensku a predstavia sa technické novinky v oblasti satelitného príjmu. Dôležitou súčasťou Sattechu sú odborné diskusie, kde sa prezentujú známi odborníci zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Súčasťou akcie je príjemná atmosféra a tiež i tombola, v ktorej účastníci získavajú hodnotné ceny dodané vystavovateľmi a sponzormi.

Ak si nájdete čas 26. 10. 2002, budete srdečne vítaní na Sattechu v Trnave. Je to dobrá príležitosť pre stretnutie odborníkov z oboch strán rieky Moravy a zahraničia najmä v súvislosti s blížiacim sa zjednotením v rámci EÚ.

PROGRAM
7.30 - 8.15 Inštalácia výstavy
8.15 - 9.15 Prezentácia účastníkov
9.15 - 9.30 Úvod, otvorenie výstavy
9.30 - 10.00 Hostia stretnutia
10.00 - 10.30 1.čásť seminára
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.30 2.čásť seminára


11.30 - 12.30 Firemné vystúpenia
12.30 - 13.30 Prestávka
13.30 - 15.30 Odborná diskusia

Pozvánka Solid Europe

Reklama
Vybrané články