TereBox T2

1/3 všech tv kanálů a služeb na vyžádání v EU se zaměřuje na zahraničí trhy

| Tisk

Na konci roku 2016 přibližně jedna třetina všech televizních stanic a on-demand služeb vytvořených v EU se zaměřovala na zahraniční trhy. Tyto služby patřily 44 mateřským společnostem, z nichž 26 bylo evropského původu, 15 z nich pocházelo z USA a tři byly "jiného" původu.

Vyplývá to z analýzy "Audiovizuální mediální služby v Evropě: Zaměření na služby cílené na jiné země" Evropské audiovizuální observatoře, součást Rady Evropy ve Štrasburku. Report byl sestaven na základě údajů shromážděných v databázi MAVISE, která poskytuje informace o evropských audiovizuálních médiích.

Velká Británie byla v roce 2016 předním evropským centrem lineárních a audiovizuálních služeb na vyžádání se zaměřením na zahraniční trhy. Dalšími hlavními zeměmi pro tyto typy služeb jsou Česká republika, Nizozemí a Lucembursko.

Několik významných hráčů poskytující služby na vyžádání, které pocházejí z USA, vytvořilo evropské dceřiné společnosti, ze kterých poskytují své služby zaměřené na jiné národní trhy. Mezi ně patří Amazon, Netflix a iTunes.


obrázek

▲ mapa č. 1 - TV z EU vysílané do zahraničí

V roce 2016 byla EU domovem pro 4063 televizních programů a 2207 audiovizuálních služeb na vyžádání. Ve 40 evropských zemích se šířilo celkem 5226 lineárních programů a 2516 služeb na vyžádání. Polovina ze všech audiovizuálních mediálních služeb založených v EU se soustředila na tři země: Velkou Británii, Francii a Německo. Přibližně jeden z deseti televizních programů byl od veřejnoprávního vysílatele a jedna třetina programů byla poskytována v HD rozlišení.2/3 televizních kanálů, které pocházejí z EU, se zaměřují na 7 hlavních žánrů: sport (15 procent z nich), zábavu (13%), film (9%), děti (7%), dokumenty (7%), všeobecný program (7%) a hudbu (7%). Top žánry u lineárního vysílání patří taky mezi nejžádanější i u on-demand - 17% všeobecné, 17% film, 11% dětské, 9% dokumentární, 7% film, 7% zábavu a 6% sport. Údaje pokrývají 40 evropských zemí plus Maroko.

Jedna pětina televizních programů z EU byla přístupná prostřednictvím digitálního pozemního vysílání (DTT) a ostatní přes kabelové sítě, satelity nebo internet (IPTV). Většina televizních programů byla placená anebo prémiová, zatímco 30% programů bylo poskytováno zdarma. Většina audiovizuálních služeb na vyžádání v EU byla přístupná pouze prostřednictvím online přístupu (77%), následovaná spravovaným přístupem prostřednictvím set top boxu (14%) a spravovaným přístupem prostřednictvím set top boxu doplněného o OTT aplikace (9%).

Přístup k audiovizuálním službám se v roce 2016 v jednotlivých zemích značně lišil. Ve dvou ze třech zemích EU bylo možné sledovat průměrně 300 až 600 televizních kanálů a ve více než 2/3 členských státech EU měli spotřebitelé přístup mezi 100 až 150 audiovizuálními službami na vyžádání.

Většina dostupných televizních programů v dané zemi bylo ze zahraničí. Zahraniční programy dostupné v členských státech EU měly 84 procentní podíl, zatímco služby na vyžádání 74% podíl.

redakce

Vybrané články