TereBox T2

Post-covidová doba přinesla zvýšený zájem o HbbTV kampaně

| Tisk

Historicky největší zájem o hybridní reklamní formát switch-in přinesla doba těsně po skončení covidových opatření. Společnost Hybrid za měsíc květen odbavila o 463% více kampaní než minulý rok ve stejném období.

Přestože mnohé analýzy predikovaly negativní vývoj reklamních spendů, hybridní televize zaznamenala opačný trend. Reklamní formát switch-in, který se zobrazuje na největší obrazovce v domácnosti (interaktivní formát na televizní obrazovce s možností prokliku do aplikace zadavatele), v prvním měsíci covidového rozvolňování zaznamenal historicky nejvyšší počet odbavených impresí prostřednictvím reklamního systému Hybrid AD‘s. Jedním z nejčastějších sdělení bylo „Znovu otevíráme“. Tuto ad-hoc možnost využili zadavatelé v oblasti retailu, obchodních center, ale i například automotive a další.

Společnost Hybrid, která se zabývá vývojem a provozováním reklamního systému Hybrid AD’s v adresovatelných TV pro více než 22 televizních stanic v CEE, zaznamenala největší nárůst komerčních impresí od jejího vzniku. V období post-covidu, tedy květnu 2020 společnost Hybrid odbavila v ČR více než 33 milionů impresí (oproti tomu v květnu 2019 necelých 6 milionů impresí).

V období leden-květen 2020 systém Hybrid AD’s odbavil více než 144 milionů impresí reklamního formátu switch-in (leden-květen 2019 přes 46 milionů impresí), což představuje nárůst o 211%. Za zmínku stojí také struktura impresí, v roce 2019 bylo odbaveno v prvních 5ti měsících 30% komerčních kampaní vs. 70% selfových, v roce 2020 za stejné období činil poměr komerčních kampaní 88% vs. 12% self proma mediálních domu. Rok 2020 přinesl i rekord ve výkonosti kampaně, kdy nejlepší komerční kampaň dosáhla 15,61% proklikovosti (v roce 2019 měla nejlepší kampaň CTR 6,11%). Největší podíl na počtu odbavených impresí má televizní společnost FTV Prima, která je dlouhodobým partnerem Hybrid company nejen v oblasti reklamního systému pro adresovatelné televize.

Jsme velice rádi, že i v tak těžkém období, zadavatelé využili výhod, které reklamní sdělení v HbbTV přináší. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po reklamním formátu switch-in a to primárně díky jeho rychlému nasazení, které se v běžných případech dá zvládnout i v řádů několika hodin. Výhodou switch-inových formátů je také možnost geolokačního cílení,“ říká Lukáš Hnilička, CEO společnosti Hybrid, která provozuje reklamní systém Hybrid AD’s.

Podle statistik z reklamního systému Hybrid AD’s zasáhne switch-in neboli červené tlačítko více než 2,2 milionů unikátních diváků v České republice. Prostřednictvím unikátní funkce geotargeting lze oslovit diváky pouze na určitém území. Geolokačně lze cílit do 14 krajů, 96 okresů nebo 2 166 měst a vesnic.Covidová situace je ukázkou stále více se měnícího prostředí, které tlačí trh být flexibilnější a klade důraz na pružnost komunikace, včetně možnosti rychlého vyhodnocení. Jsme rádi, že adresovatelná televize je v oblasti rychle se měnícího komunikačního prostředí správnou volbou. Naše reklamní systémy jsou připraveny urychleně reagovat na aktuální situaci, a to i v různých krajích a městech,“ dodává Hnilička.

Reklamní formáty HbbTV lze nakupovat přes obchodní zastoupení televizních stanic, ale také přes programatickou platformu R2B2 skrze Adform. Ty společně spustili programatický nákup v HbbTV již v roce 2016 jako první na světě.

redakce

Vybrané články