Quantcast

Praktické zkušenosti s novým sw Humax PVR-8000

| Tisk

Ako jeden s množstva majiteľov tohto novodobého prímača som sa nemohol dočkať uvedenia nového softvéru.

PraktickÚ sk˙senosti s Humaxom PVR-8000

K predošlej verzii PVR8000E 1.00.20 zo dňa 08 Aug 2003 som mal niekoľko výhrad :
1. prepínanie programov už pri listovaní v menu – zozname programov. Bol to akýsi úlet, kde síce došlo k odbúrania potvrdenia voľby prepnutia, ale v konečnom dôsledku to bolo nepraktické a bol to problém hlavne pre majiteľov plne automatického otáčania.
2. nahrávka na HDD bola z kódovaného vysielania uložená ešte v zakódovanom formáte. Osobne som to skôr považoval za problém voľného softvéru na dodatočné spracovanie v PC.

Uplynuli presne 4 mesiace a na stránkach výrobcu www.humaxdigital.com, ale aj na domácich stránkach www.humax.cz je k dispozícii novy software PVR8000E 1.00.22 zo dňa 08 Dec 2003, ktorý si môžete stiahnuť aj priamo cez satelit. Samotný postup aktualizácie tu už bol rozoberaný minule, a keďže je úplne bezproblémový, tak sa nebudeme k nemu vracať.
Už na prvý pohľad zaujme obsiahla časť komentára o novinkách a opravách v novom software, takže sa vrhnime hneď naňho.

Verzia SW : PVR8000E 1.00.22
System ID : 2C0B.E400
Firmware : 08.12.2003

Opravené problémy a pridané funkcie

Nahrávanie
1. Pridané nahrávanie dekódovaného signálu. Nahrávanie kódovaných programov je možné len s príslušným modulom a kartou. Následné prehrávanie je potom možné aj bez karty a modulu. Funkcia Timeshift je u dekódovaných záznamov vypnutá a nie je možné sledovať ďalšie kódované programy. Volné programy je možné sledovať.
2. Pridaná funkcia okamžitého nahrávania (prednastavené : zakódovaného). V prípade, že na DO zatlačíme tlačítko "Record", odštartuje sa okamžité nahrávanie.
3. Pridanie menu nahrávanie "Record", do "Main menu".
4. Obmedzenie rezervácie vysielania na 7 dní bolo zrušené. Teraz je možné rezervovať programy až na 1 rok.
5. Prehľad rezervovaného vysielania bol zmenený.
6. Ak nahrávate vysielanie cez EPG, budú mať súbory názvy z EPG.

Pridané Timeshift & navigácia prehrávania
1. Zobrazovanie informačného okienka bolo zmenené. Pokiaľ sledujete program (TimeShift) a nahrávate z rozdielnych programov, zobrazuje sa „ hodina : minúta : sekunda“.
2. Záložky (červené tlačítko na DO) & funkcia "Ďalší" (zelené tlač. na DO). Keď sa zobrazuje informačné okno, je možné tlačítkom 1 (červené na DO) a 2 (zelené na DO) použiť funkciu záložiek a funkciu "Ďalší". Funkcia "Záložiek" je na tlačítku 1 na DO. S ním je tiež možné označiť a zmazať "Záložky". Ďalšia funkcia je na tlačítku "2" na DO. Tlačítko umožňuje preskočenie alebo presun medzi záložkami.

Zmenená navigácia programov
Pred zmenou programu v zozname programov je nutné voľbu potvrdiť tlačítkom OK.

Možnosti vyhľadávania programov
Vyhľadávať môžeme voľné programy ( FTA), kódované (CAS) ale aj všetky (FTA+CAS)

Prehrávač súborov MP3
Ak má názov súboru MP3 viac ako 32 znakov, zobrazia sa pri prehrávaní len prvé znaky (do 128 znakov).

Timeshift & navigácia prehrávania
Ak používate spätné pretáčanie, zobrazuje sa informačné okno.

Nahrávanie zvukových podnosných
Ak nahrávate program, ktorý má viac zvukových podnosných, budú zaznamenané všetky.

Praktické skúsenosti s novým softvérom :
- Nahrávanie : ani som nepredpokladal že firma Humax by mohla takto promptne a komplexne opraviť všetky chyby – nedostatky, ktoré mi vadili. Takže v Menu nahrávania nám pribudla nová položka, ktorá síce nie je práve najšťastnejšie preložená, ale v skutočnosti znamená : Kódované programy – nahrávanie na HDD zakódovane, resp. ešte nerozkódovane bez použitia príslušného modulu a karty. Descembled – nahrávanie na HDD už rozkódovane za použitia modulu a karty. V prvom prípade je možné sledovať aj ďalšie kódované programy, pričom v druhom prípade je možné sledovať už len volne programy FTA, keďže modul a prístupová karta sú už používané. Táto voľba funguje bez problémov a bola otestovaná na nahrávke z filmového programu HBO, hudobného kódovaného TMF a taktiež programov providera Viasatu a to Ticket, TV1000, a aj hudobnej DMX služby Club/Dance. Tieto nahrávky je už možné ďalej spracovávať na PC.
V hlavnom Menu nám pribudla nová položka Record, cez ktorú sa dostaneme do Menu nahrávania. Je to praktické, ale ani stará, teda predošlá voľba cez tlačítko 3 – Record, nebola zlá. Cez tlačítko 3 – Record sa už ale nedostaneme do Menu nahrávania, ale po zatlačení 3 – Record bude okamžite odštartované nahrávanie príslušného programu s prednastavenou voľbou Kódované programy. Toto nie je možné zmeniť ! Obmedzenie rezervácie bolo zrušené a možná doba rezervácie je až na rok. Dúfam že takúto možnosť budeme môcť aj niekedy v budúcnosti využívať na niektorom pre nás zrozumiteľnom programe. Osobne používam často nahrávanie programov cez EPG a Rezervovanie vysielania. Je to najrýchlejšia cesta k nastaveniu nahrávania. Nový soft upravuje aj prehľad Rezervovaného vysielania. Ďalšou príjemnou zmenou je, že pokiaľ nahrávate vysielanie cez EPG, tak nahraný súbor bude mať aj názov prijímaný cez EPG. V praxi to znamená napr. film nahrávaný s HBO – Vládci Loutek sa uložil ako Vladciloutek 0312.....
- Pridané Timeshift & navigácia prehrávania : aby som povedal pravdu, záložky sú síce zaujímavé, ale podstatnou a praktickou zmenou je možnosť šípkami doľava a vpravo posúvať rýchlo nahrávku, pričom sa priebeh zobrazuje aj v percentách ! Doteraz bolo možné posúvať nahrávku pretáčaním, alebo skokmi, kde sa veľkosť skoku nastavovala v úplne inom Menu, takže dostať sa na miesto, kde sme skončili pozerať nahrávku bolo dosť povedal by som obtiažne. Zase ďalšia pozitívna zmena.


- Zmenená navigácia programov : takže pod týmto nič hovoriacim a hlavne krkolomným názvom sa neskrýva nič iné, ako návrat k starému dobrému potvrdeniu voľby zmeny programu ! Konečne už nedochádza k neustálemu prepínaniu programov pri listovaní v Zozname programov, ale až po potvrdení voľby tlačítkom OK. Táto zmena sa odrazila aj v Menu – zozname programov, kde v ľavej časti zákonite pribudla ďalšia položka, ktorá zostala bez preloženia - Select . Dopĺňa možnosť výberu – potvrdenia voľby, ktorá bola doteraz neprakticky - automaticky. Jedna malá chybička tu ale ešte ostala ! Pri prepnutí z TV programov na Rádia to ešte ale nefunguje a automaticky sa prepne na posledne sledované rádio. V mojom prípade keď som bol práve na Astre a prepnem na rádiá, tak mi hneď otočí parabolu až na Sírius na DMX službu Viasatu – Club/Dance. Až potom mám možnosť sa vrátiť opäť na Astru. Softvérový tým ale pozorne sleduje a testuje tento prímač, a verím, že aj táto chybička bude opravená.
- Možnosti vyhľadávania programov : je doplnenie o možnosť výberu pri ladení programov o aké programy máte záujem, resp. či máte príslušný dekódovací modul a kartu. Vyhľadávať môžeme iba voľné programy (FTA), kódované (CAS) ale aj všetky (FTA+CAS). Je to zase ďalší krok k dokonalosti.
- Prehrávač súborov MP3 : Ak má názov súboru MP3 viac ako 32 znakov, zobrazia sa pri prehrávaní len prvé znaky (do 128 znakov).
- Timeshift & navigácia prehrávania : Ak používate spätné pretáčanie, zobrazuje sa informačné okno.
- Nahrávanie zvukových podnosných : Ak nahrávate program, ktorý má viac zvukových podnosných, budú zaznamenané všetky. Tak táto možnosť určite poteší všetkých. Či už pri samotnom prehrávaní na TV z HDD prímača, ale aj pre ďalšie spracovanie na PC.

Z á v e r - na prímači som nemal možnosť otestovať modul Cryptoworks s kartou CzechLink, kde by podľa užívateľov mohlo dochádzať k výpadkom pri prechode z nekódovaného vysielania na kódované vysielanie. V prímači boli testované moduly Cryptoworks s kartou UPC, Viaccess Red CAM s GW kartou, Irdeto s kartou Fun, a FreeX-TV taktiež s kartou Fun. Pri testoch boli urobené nahrávky aj niekoľko hodinové max. cca. 02.30 hod. a pri následnom prehrávaní nedochádzalo k výpadkom obrazu ani zvuku a taktiež nedochádzalo k rozchádzaniu obrazu od zvuku.
Nový software na mňa urobil fantastický dojem! Je to super, keď máte na mysli niečo, čo by ste chceli zmeniť a nakoniec výrobca urobí nie len zmeny čo Vás napadli, ale aj ďalšie a progresívnejšie. V Humaxe teda naozaj nespia, a naďalej sa držia tradície, že ich prímače majú obrovskú a pravdepodobne aj najväčšiu softwarovú podporu. To dokazuje ich záujem o zákazníka, a utvrdzuje ma to, že som urobil dobre, keď som sa po Humaxe 5500 CRCI rozhodol opäť zakúpiť prímač Humax. Tento milý predvianočný darček ma bude tešiť nie len cez obdobie sviatkov, ale aj v Novom roku 2004. Všetkým čitateľom stránok Paraboly, ale aj ostatným satelitným nadšencom želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2004.

Kenny44

Reklama
Vybrané články