Quantcast

Kasík: Chci právní analýzu svého odvolání a ekonomický audit ČRo

| redakce | tisk

Rada Českého rozhlasu mne ve středu 22. července 2009 odvolala z funkce generálního ředitele. Je to její právo, nemohu však akceptovat důvody, na nichž mé odvolání postavila, a způsob, jakým akt vykonala - odporuje zákonu o Českém rozhlasu. Uspěchané odvolání generálního ředitele jen krátce před volbami veřejnoprávní médium destabilizuje a ukazuje na cíle, které tím Rada nejspíše sleduje.

V souvislosti s argumenty Rady Českého rozhlasu, uvedenými v mém odvolání, jsem připustil některé chyby. Ty jsem ale vždy neprodleně napravoval. Deset let působení nemůže být zcela bezchybné. Jsem však přesvědčen, že pozitiva převažují. Předávám Český rozhlas se 189 miliony Kč zisku v pololetí roku 2009, s rekonstrukcí historické budovy dokončenou ze čtyř pětin, s rostoucí poslechovostí a v situaci, kdy povinné výroční zprávy Českého rozhlasu procházejí poslaneckou sněmovnou už řadu let bez námitek. Kdo nic nedělá, nic ani nezkazí. Pokud můj nástupce bude postupovat dle tohoto pořekadla, nebude mít problémy.

Ptám se tedy stejně jako ve středu: Kde jsou ony chyby, které stanoví zákon jako jediné důvody odvolání? Vždyť žádné z těch, které Rada uvedla ve své Důvodové zprávě, nevložila do oficiálního usnesení s rozhodnutím o mém odvolání. V usnesení Rada pouze konstatovala, že jsem „přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce“. Zákon je ale vyjmenovává jasně a ani v jednom bodu jsem je splňovat nepřestal. Nebo už snad nejsem způsobilý k právním úkonům? Nemám už trvalý pobyt na území České republiky? Byl jsem odsouzen za nějaký zločin? Nikoli. Odůvodnění mého odvolání v usnesení Rady zkrátka postrádá oporu v zákonu.

Proto v nejbližších dnech požádám právníky o analýzu mého odvolání.

Průběh a rychlost odvolání mne vedou k zamyšlení, zda Český rozhlas nemá být destabilizován před kritickým obdobím mimořádných voleb do sněmovny. Mnozí si nepochybně přáli, aby dosavadní svislý přístup, nenaklánějící se k žádné z politických stran či vlivových skupin, byl rozkmitán a následně přikloněn k jedné nebo druhé straně. Nebo k oběma současně - v prognostickém očekávání. Jiní možná sní o vlivu na dokončení rekonstrukce...

Proto vyzývám svého nástupce, aby zadal nezávislý externí audit hospodaření Českého rozhlasu k datu mého odvolání.

Pokud to nový generální ředitel neučiní sám, zašlu dopis s tímto požadavkem k rukám předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zároveň vyzývám nový management, aby se před právním posouzením kontextu mého odvolání a před dokončením externího nezávislého auditu hospodaření Českého rozhlasu zamýšlel hlouběji, než kdykoliv jindy nad svými kroky v oblasti hospodaření instituce.

Vážím si těch spolupracovníků, kteří zůstali i ve složitých situacích loajální Českému rozhlasu. Nevážím si těch ostatních. Osobně děkuji všem zaměstnancům Českého rozhlasu, kteří rozvíjeli médium tak jedinečné, jakým rozhlas veřejné služby bezesporu byl, je a věřím, že i nadále zůstane. Jejich práce si vážím. Přál bych si (nepochybně spolu s posluchači), aby budoucnost patřila i nadále kvalitní, vyvážené a moudré rozhlasové službě veřejnosti.

Václav Kasík
Do 22. 7. 2009 generální ředitel Českého rozhlasu

zdroj: PR

Reklama
Vybrané články