CryptoBox 800 UHD

Finanční výsledky CME za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2009

| redakce | tisk

Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok končící dnem 31. prosince 2009. Čisté výnosy za čtvrté čtvrtletí roku 2009 poklesly v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008 o 14 % na hodnotu 252,1 mil. USD.

EBITDA za čtvrté čtvrtletí poklesla o 45% na hodnotu 44.1 mil. USD. Provozní zisk za dané čtvrtletí se zvýšil o 302,2 mil. USD na hodnotu 23,0 mil. USD. Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za dané čtvrtletí činila (55,3) mil. USD v porovnání s (328,1) mil. USD za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2008. Plně zředěná ztráta na akcii za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009 poklesla o 6,86 USD na hodnotu (0,89) USD.

Čisté výnosy za rok končící dnem 31. prosince 2009 poklesly v porovnání s rokem končícím dnem 31. prosince 2008 o 30 % na hodnotu 714,0 mil. USD. EBITDA za rok 2009 poklesla o 75% na hodnotu 74,9 mil. USD. Provozní ztráta poklesla o 44,6 mil. USD z (127,8) mil. USD na hodnotu (83,2) mil. USD. Tato provozní ztráta v roce 2009 zahrnuje zaúčtování snížení hodnoty majetku ve výši 81,8 mil. USD týkajícího se bulharských firem patřících CME. Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům CME za daný rok činila (97,2) mil. USD v porovnání s (269,5) mil. USD za rok končící dnem 31. prosince 2008. Plně zředěná ztráta na akcii za rok končící dnem 31. prosince 2009 poklesla o 4,58 USD na hodnotu (1,79) USD.

Adrian Sarbu, President a generální ředitel (CEO) společnosti CME, k tomu uvedl: „Bezprecedentní hospodářská krize v našem regionu vedla ke snížení prostředků vynakládaných na televizní reklamu o 30 % oproti roku 2008. Za jeden rok zmizely prostředky vynakládané na televizní reklamu ve výši 800 mil. USD, což vedlo k dramatickému snížení našich výnosů. V tomto složitém prostředí jsme posílili i naše obchodní činnosti tím, že jsme si udrželi vedoucí pozici ve sledovanosti, zvýšili tržní podíl a předefinovali se jako vertikálně integrovaná mediální společnost. V našem portfoliu provádíme nezbytné změny, abychom v roce 2010 dosáhli ve všech našich obchodních činnostech kladné hodnoty EBITDA. Tento rok budeme soustředit naši energii na zvyšování ziskovosti u našich nových třech divizí - televizní vysílání, internet a výroba.“

Konsolidované výsledky za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009

Konsolidované čisté výnosy se za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009 snížily o 14 % na hodnotu 252,1 mil. USD z hodnoty 291,5 mil. USD dosažené za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2008. Provozní zisk za dané čtvrtletí činil 23,0 mil. USD v porovnání se ztrátou ve výši (279,2) mil. USD za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2008. Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za dané čtvrtletí představovala (55,3) mil. USD v porovnání s hodnotou (328,1) mil. USD vykázanou za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2008. Plně zředěná ztráta na akcii za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009 poklesla o 6,86 USD na hodnotu (0,89) USD.

EBITDA[1] za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009 poklesla na hodnotu 44,1 mil. USD oproti hodnotě 79,8 mil. USD vykázané za období tří měsíců končící 31. prosince 2008. Marže EBITDA za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009 činila 18 % v porovnání s 27 % za období tří měsíců končící 31. prosince 2008.

Konsolidované výsledky za rok končící dnem 31. prosince 2009

Konsolidované čisté výnosy se za rok končící dnem 31. prosince 2009 snížily o 30 % to 714,0 mil. USD oproti hodnotě 1.019,9 mil. USD vykázané za rok končící dnem 31. prosince 2008. Provozní ztráta za daný rok činila (83,2) mil. USD v porovnání s hodnotou (127,8) mil. USD vykázanou za rok končící dnem 31. prosince 2008. Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za daný rok představovala (97,2) mil. USD v porovnání s hodnotou (269,5) mil. USD vykázanou za rok končící dnem 31. prosince 2008. Plně zředěná ztráta na akcii za rok končící dnem 31. prosince 2009 poklesla o 4,58 USD na hodnotu (1,79) USD.

EBITDA za rok končící dnem 31. prosince 2009 poklesla na hodnotu 74,9 mil. USD oproti 296,9 mil. USD v roce končícím dnem 31. prosince 2008. Marže EBITDA za rok končící dnem 31. prosince 2009 činila

10 % v porovnání s 29 % v roce končícím dnem 31. prosince 2008.

zdroj: CME