Quantcast
CryptoBox 800 UHD

RRTV k vysílání reklamy na alkohol

| redakce | tisk

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 17. zasedání dne 18. září 2012 projednala právní rozbor legálnosti vysílání reklamy na lihoviny v souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 32317/2012.

Mimořádným opatřením se provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových.

Rada dospěla k závěru, že po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření není vysílání reklamy na lihoviny specifikované opatřením v souladu se zákonem o regulaci reklamy. Rada vydala právní stanovisko tohoto znění:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 17. zasedání konaném dne 18. 9. 2012 vydala stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2012, č.j. MZDR 32317/2012 (dále jen „Mimořádné opatření“): Mimořádné opatření provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby zakázalo nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Z Mimořádného opatření, vydaného na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jednoznačně vyplývá zákaz prodeje v něm vymezených lihovin, je proto zřejmé, že jejich prodej je po dobu trvání Mimořádného opatření v rozporu s právními předpisy. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zakazuje reklamu zboží, jehož prodej je v rozporu s právními předpisy. Na lihoviny specifikované v Mimořádném opatření se tedy právě proto, že Mimořádné opatření zakazuje jejich prodej, vztahuje zákaz reklamy podle §2, odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. Reklamu na lihoviny specifikované v Mimořádném opatření nelze po dobu jeho trvání šířit v televizním a rozhlasovém vysílání a prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Reklama
Vybrané články