Quantcast

TV Regina dostala pokutu 50 tisíc Kč za vysíání v DVB-T bez licence

| redakce | tisk

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) uložil společnosti Saavedramedia spol. s r.o. pokutu ve výši 50 tisíc Kč za vysílání programu TV Regina bez licence.

TV Regina původně vysílala v Regionální síti 4 (RS4) u společnosti Prague Digital TV (PDTV) pro Prahu a střední Čechy. Tato distribuce skončila, stejně jako předtím na satelitu.

Provozovatel podle Rady neměl oprávnění podle zákona nebo podle zvláštního zákona k provozování zemského pozemního digitálního vysílání TV Regina. Regulátor se proto rozhodl udělit broadcasterovi pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí RRTV. Účastník řízení musí uhradit i náklady řízení ve výši 1 tisíc Kč. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí regulátora.

RRTV zároveň oznámila, že dokončila dokazování ve věci správního řízení, které bylo zahájeno 20.12.2016, o odnětí licence pro šíření programu TV Regina prostřednictvím satelitu. Provozovatel se může před vydáním rozhodnutí k podkladům řízení písemně vyjádřit a to do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Reklama
Vybrané články