Quantcast

Pokuta 50 tisíc TV Barrandov, 5 tisíc JOJ Family

| redakce | tisk

Pokutu ve výši 50 tisíc korun bude muset zaplatit provozovatel TV Barrandov, společnost Barrandov Televizní Studio a.s. Rozhodla o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 15. zasedání konaném 1.9.2020.

Regulátor vyměřil uvedenou pokutu z důvodu, že v roce 2019 na programu TV Barrandov neopatřil alespoň 15 procent vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením. Podle zjištění regulátora tuto hranici nedosáhl a pro tuto skupinu diváků opatřil jen 12,85% odvysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky.

Desetinovou pokutu udělila Rada společnosti Magical roof s.r.o., neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.

Reklama
Vybrané články