CryptoBox 800 UHD

7 uchazečů o kmitočty pro sítě 5G

| redakce | tisk | názory

Do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz se přihlásilo 7 uchazečů.

Dnes na ČTÚ proběhlo za účasti notáře otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení, které bude nadále probíhat dle předpokladů. Ve stanovené lhůtě podalo přihlášku celkem 7 uchazečů. V souladu se zákonem o elektronických komunikacích a podmínkami výběrového řízení nebude ČTÚ v této fázi jména konkrétních uchazečů zveřejňovat.

Úřad současně uvedl, že všechny požadavky na vydání předběžných opatření, podané u soudu s cílem zastavit proces výběrového řízení, jsou již zamítnuty, a žádný z operátorů tak u Městského soudu v Praze se svou žádostí neuspěl.

zdroj: ČTÚ

názory čtenářů