Quantcast

Portugalsko: Operátoři mohou omezit přístup k SVOD službám

| redakce | tisk

Portugalské telekomunikační společnosti mohou nyní omezit nebo zablokovat přístup k nelineárním televizním službám jako jsou VOD platformy, catch-up TV a online hry z důvodu zachování integrity a bezpečnosti širokopásmových sítí a ochrana před přetížením.

Tato regulace vstoupila v platnost 15. ledna a upravuje nový stav nouze v Portugalsku v době pandemie COVID-19.

V praxi toto opatření může ovlivnit rychlost přístupu na video platformy jako jsou Netflix, Disney+ a YouTube.

Nouzový řád rovněž uvádí, že operátoři mohou přistoupit k "dalším opatřením pro správu sítě a provozu, jako je blokování, zpomalení, změna, omezení nebo degradace obsahu ve vztahu ke konkrétním aplikacím nebo službám nebo konkrétním kategoriím".

Plánovaná opatření musí být sdělena portugalské vládě a národnímu komunikačnímu úřadu (Anacom) před jejich realizací nebo "do 24 hodin od jejich přijetí", pokud naléhavost jejich přijetí neumožňuje včasnou komunikaci.

Operátoři musí upřednostnit poskytování "kritických služeb" jako jsou hlasové a SMS služby podporované na fixních a mobilních sítích, nepřetržitý provoz k pohotovostním službám, nepřetržitý přenos varování obyvatelstvu a distribuci lineárních programů a terestrických TV signálů.

zdroj: Advanced television

Reklama
Vybrané články