Quantcast

RVR: Tendr na volné frekvence může být častěji

| redakce | tisk

Na Slovensku se po více než dvaceti letech mění zavedená praxe, kdy se koná výběrová řízení na volné frekvence pro rozhlasové vysílání. Doposud se tendry vyhlašovaly dvakrát ročně - obvykle na jaře a na podzim. To se ale nyní může změnit.

Častější tendry na volné kmitočty umožnily změny zákona o vysílání a retransmisi, které zrušily povinnost Rady pro vysílání a retransmisi (RVR) vyhlašovat výběrová řízení na obsazení volných rozhlasových frekvencí prostřednictvím placených inzerátů ve dvou celostátních denících.

Z novelou zákona byla zrušena povinnost RVR zajistit, aby rozhodnutí ve věcech udělování licencí nebyla veřejná.

"Budeme pružně reagovat na situaci na rozhlasovém trhu. Očekáváme, že nový přístup umožní pružnější nakládání se spektrem a efektivnější využívání frekvencí," uvedla předsedkyně Rady Marta Danielová.

Častější výběrová řízení s menším počtem přidělených frekvencí by měla být přehlednější a rychlejší.

Zájemci mají ještě dva týdny na to, aby se přihlásili do aktuálního výběrového řízení. RVR zařadila do tendru 45 kmitočtů, mezi nimi jsou například všechny frekvence celoplošného rádia Best FM nebo SKY RADIO z Prešova, neboť licence k vysílání těchto stanic končí po 16 letech a nelze je ze zákona dále prodloužit.

Stejně jako předchozí výběrové řízení, tak i listopadové bude přístupné veřejnosti a bude přenášeno živě. Díky tomu bude možné sledovat jak veřejná slyšení žadatelů o frekvence, tak i samotné rozhodování Rady o jejich přidělení.

Reklama
Vybrané články