Quantcast
CryptoBox 800 UHD

ČRo: Personální změny ve vedení zpravodajství či výroby

| redakce | tisk

Organizační struktura Českého rozhlasu dozná od 1. ledna 2022 několika změn. Jejich cílem bude především zefektivnit a zkvalitnit řízení veřejnoprávního média. Zároveň dojde k personálním změnám ve vedení některých útvarů i stanic.

Na místo ředitelky Zpravodajství nastoupí Jitka Obzinová. Nově se řízení Vývoje a výroby ČRo ujme Iva Jonášová a stanici ČRo Dvojka povede Lenka Mahdalová.

Český rozhlas fungoval s prakticky nezměněnou organizační strukturou po celých šest let mého prvního mandátu. Nyní nastal čas na další změny, které budou odrážet nároky, které na Český rozhlas jako moderní médium veřejné služby klade například rychlý rozvoj nových distribučních platforem, nový systém procesů řízení či doba, kdy při zachování rozsahu všech svých služeb budeme muset počítat kvůli stagnaci výše rozhlasového poplatku s omezeným a napjatým rozpočtem, stejně jako s výraznějším snížením počtu pracovních míst,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Český rozhlas bude mít od 1. ledna 2022 osm útvarů na prvním stupni řízení: Sekci generálního ředitele, Program, Zpravodajství, Marketing a digitální služby, Komunikaci, obchod a vnější vztahy, Ekonomiku, Techniku a správu a Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Všechny tyto útvary budou přímo podřízené generálnímu řediteli.

Po vzájemné dohodě dojde ke změně ve vedení Zpravodajství. Jeho stávajícího ředitele Jana Pokorného vystřídá Jitka Obzinová, reportérka, moderátorka, dramaturgyně a zkušená mediální manažerka s rozsáhlými zkušenostmi jak z prostředí Českého rozhlasu a České televize, tak i privátních médií.

Jan Pokorný naplnil svou misi, na kterou jsem ho na začátku mého prvního funkčního období vyslal, beze zbytku. Dotáhl pod svým vedením ČRo Radiožurnál na pozici nejposlouchanějšího rádia a dokázal ČRo Plus etablovat jako stále rostoucí a prestižně vnímanou stanici. V Českém rozhlase zůstává a bude nadále jednou z jeho nejvýraznějších tváří. Za všechnu odvedenou náročnou práci mu děkuji. Nastávající období spojené s mým druhým funkčním obdobím si bude žádat v čele Zpravodajství manažera krizového, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst, a to vše při zachování vysokých standardů kvalitního veřejnoprávního zpravodajství. Jitka Obzinová byla vybrána na základě svých manažerských zkušeností. V minulosti prokázala, že s redukovaným rozpočtem umí pracovat a že v takové situaci umí zavést vhodné optimalizační kroky, aniž by tím utrpěly právě hodnoty služby veřejnosti. Věřím, že se jí to samé povede i v Českém rozhlase,“ řekl generální ředitel René Zavoral.

Sekci generálního ředitele bude řídit Jan Menger, v jehož kompetenci zůstanou také regionální studia ČRo. Nově vzniklou Sekci uměleckých těles, soutěží a přehlídek povede Kateřina Konopásková, dosavadní ředitelka Výroby. Novou šéfredaktorkou druhé nejposlouchanější celoplošné stanice ČRo Dvojka bude Lenka Mahdalová, která stála za vznikem a sestavením programu nové speciální digitální stanice ČRo Pohoda, jejíž řízení bude i nadále spadat do její působnosti.

Řízení útvaru Vývoj a výroba se ujme nynější šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová. Tento útvar bude součástí Programu nadále řízeného Ondřejem Nováčkem. Marketing a digitální služby ČRo bude řídit Jiří Malina, Komunikaci, obchod a vnější vztahy Jiří Hošna, Ekonomiku Martin Vojslavský, Techniku a správu Karel Zýka.

zdroj: ČRo

Reklama
Vybrané články