Quantcast
CryptoBox 800 UHD

České televizi důvěřuje 73 % lidí, nejvíce od roku 2015

| redakce | tisk

Výsledky pravidelného trackingového výzkumu vnímání veřejné služby ČT realizovaného společností Kantar CZ potvrdily dlouhodobý trend. Česká televize dosáhla na nejvyšší hodnoty důvěryhodnosti od roku 2015.

V rámci výzkumu s výrokem „Česká televize je důvěryhodná“ rozhodně nebo spíše souhlasilo nejvíce respondentů od roku 2015, plných 73 %. Nárůst důvěryhodnosti je spojen také s tvrzením, že informace předkládané Českou televizí jsou objektivní a vyvážené, s tím souhlasí dvě třetiny oslovených. Vysoká důvěryhodnost České televize se potvrzuje zejména v době mimořádných událostí. Ukazují to i průzkumy veřejného mínění realizované v průběhu pandemie covid-19, kdy osm z deseti diváků uvedlo, že v době mimořádných událostí je role zpravodajství České televize nepostradatelná.

Jako jednoznačně nejdůvěryhodnější hlavní zpravodajská relace na tuzemském televizním trhu je dlouhodobě hodnocena hlavní zpravodajská relace ČT Události. Ve výzkumu ji takto označily tři pětiny všech respondentů, zatímco hlavní zpravodajské relace dvou největších komerčních vysílatelů považuje za nejdůvěryhodnější přibližně pětina dotázaných (17 %, resp. 21 %). Suverénní postavení má i samotná zpravodajská stanice ČT24, kterou za důvěryhodnou považuje 81 % respondentů, o 24 procentních bodů více než zpravodajskou stanici komerčního vysílatele.

Pozitivní vnímání zpravodajství České televize potvrzují i výsledky celoevropského výzkumu, ve kterém je Česká televize označována jako nejdůvěryhodnější zpravodajský zdroj v České republice. V celoevropském srovnání veřejnoprávních zpravodajských kanálů je ve vnímání důvěryhodnosti na podobné úrovni jako například britská BBC nebo francouzská France TV.

Pravidelný trackingový výzkum vnímání veřejné služby ČT je součástí měření veřejné hodnoty. Česká televize jej realizuje pravidelně jednou za půl roku.

Zdroje:

• Tracking vnímání veřejné služby ČT, Kantar CZ, sběr dat: 1. 12. - 10. 12. 2021, počet respondentů: 1 200
• Postoje obyvatel České republiky k současné situaci, Kantar CZ, sběr dat: 31. 3. - 1. 4. 2020, počet respondentů: 1 004
• Digital News Report 2021, University of Oxford, Reuters Institute

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články