Quantcast

RVR poradí operátorům se zařazením ukrajinských TV

| redakce | tisk

Vzhledem k tomu, že ukrajinské televizní a rozhlasové stanice i provozovatelé, kteří jejich vysílání šíří, se v současné době potýkají s výrazně obtížnějšími pracovními podmínkami, což omezuje možnosti šíření jejich zpravodajství, podporuje Rada pro vysílání a retransmisi (RVR) kroky, které umožní příjem tohoto vysílání i mimo Ukrajinu.

Členové Rady považují tento přístup za projev dobré vůle a solidarity s ukrajinským lidem.

V této souvislosti Rada nabízí pomoc slovenským provozovatelům, kteří se rozhodnou zařadit ukrajinské kanály do své programové nabídky. To může zahrnovat nejen vyjasnění právního rámce pro operativní rozšíření programové nabídky, ale také usnadnění kontaktu s ukrajinským regulátorem, provozovateli retranslace nebo přímo s ukrajinskými vysílacími společnostmi a následnou logistiku předcházející samotnému zařazení nových stanic do programového rastru.

"Zaměstnanci úřadu jsou připraveni velmi pružně reagovat na jakékoli dotazy a požadavky provozovatelů. Je to i proto, že rozšíření programové nabídky o ukrajinské stanice považujeme mimo jiné za službu pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří tak mohou získat další zdroj informací a kontakt se zemí na Slovensku," uvedl ředitel Úřadu Rady Ľuboš Kukliš.

"Ukrajinská televizní stanice Espresso TV se včera obrátila na Radu s konkrétní žádostí o pomoc při zařazení svého vysílání do slovenských kabelových a satelitních sítí, včetně technických specifikací, a budeme o tom informovat asociace provozovatelů retransmisí SAKT a APKT. Seznam dostupných ukrajinských stanic budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách Rady," dodal Martin Dorociak, vedoucí právního oddělení Kanceláře Rady.

zdroj: RVR

Reklama
Vybrané články