Quantcast

Nielsen Admosphere bude nadále měřit TV sledovanost

| redakce | tisk

Crossplatformní měření sledovanosti televizního vysílání bude v České republice v letech 2023 až 2027 zajišťovat společnost NIelsen Admosphere, která realitaci měření poskytuje již 20 let. Příslušnou smlouvu podepsala Asociace televizních organizací (ATO) s Nielsen Admosphere.

Projekt v dalším období nabídne komplexní řešení měření televizní sledovanosti, které pokrývá hlavní potřeby televizního trhu v oblasti tvorby televizního programu i efektivního měření návratnosti investic v rámci (televizního i online) vysílání. Svou strukturou, jež odráží trendy v mediální konzumaci posledních let, naváže na předchozí úspěšné období projektu (2018-2022): klienti tak budou mít k dispozici data z měření sledovanosti nejen na televizích (které se dlouhodobě realizuje metodou peoplemetrů), ale také na dalších platformách, jako jsou PC, notebook, smartphone nebo HbbTV na smart televizích.

Základem úspěšné spolupráce Nielsen Admosphere s ATO je především kontinuální vývoj projektu, který navazuje na posledních 20 let měření zajišťovaného stejným realizátorem.

Podpis smlouvy ATO s Nielsen Admosphere (foto: Nielsen Admosphere)
▲ Podpis smlouvy ATO s Nielsen Admosphere (foto: Nielsen Admosphere)

Nová vlna měření akcentuje kromě jiného trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přinese i „vlajková loď“ projektu, software Adwind Kite Lite (Lite je základním modulem software).

Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a Kontinuální výzkum, které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu. Tyto výzkumy metodologicky reflektují změny ve společnosti a poučení z pandemie COVID-19, kdy bylo osobní dotazování prakticky nemožné. Z těchto důvodů a pro co největší odezvu různých cílových skupin respondentů výzkumy využívají mnohem více než v minulosti kombinaci dotazovacích technik a zároveň řeší situaci omezené dostupnosti osobního dotazování, kterou jsme zažili v posledních dvou letech.

Neustálým vývojem procházejí také technologie měření sledovanosti. Peoplemetry, které se využívají pro měření na panelu respondentů v tzv. TV části projektu, společnost Nielsen Admosphere stále modernizuje, aby vyhovovaly současným uživatelským požadavkům a práce s nimi byla pro domácnosti co nejpříjemnější.

Projekt do budoucna umožňuje další rozšiřování (na základě modulů z nabídky Nielsen Admosphere) tak, aby i do budoucna pokrýval měnící se potřeby televizního trhu. Některé z těchto řešení - jako využití Return Path Dat z IPTV nebo další rozšíření crossplatformních funkcí - se diskutují i v současné době. Stejně jako v minulosti nejsou inovace přímo svázány s pětiletými cykly projektů, ale probíhají průběžně.

Reklama
Vybrané články