Quantcast

Přelomová dohoda AKTV s provozovatelem Hellshare a Hellspy

| redakce | tisk

Zásadního milníku v boji proti nelegálně sdílenému obsahu letos dosáhli komerční vysílatelé. Po několikaměsíčních jednáních dospěli k podpisu dohody se společností I&Q GROUP týkající se file-sharingových platforem (úložišť) provozovaných na doménách Hellshare.cz, Hellpy.cz a Hellspy.sk.

Podstata dohody spočívá v aplikaci automatizovaných filtrů názvů, délek a typu souborů při jejich vyhledávání i uploadu uživateli. Tyto filtry budou průběžně upravovány a doplňovány tak, aby reflektovaly chování těch uploaderů, kteří nelegálně šíří audiovizuální díla.

Naší primární snahou je maximálně snížit množství našeho protiprávně sdíleného obsahu v online prostředí. Do výroby investujeme vysoké částky v řádech stamilionů ročně a takto masivní porušování autorských práv, jakého jsme v České republice svědky, významným způsobem snižuje návratnost našich investic. To se ve výsledku podepisuje zejména na tom, kolik peněz se vrátí do výroby dalšího originálního a atraktivního obsahu pro české diváky,“ říká Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel TV Nova.

Dohoda se společností I&Q GROUP je pro nás dobrý signál, že lze nalézt společnou řeč, která pomůže předcházet masivnímu znehodnocování našich investic, a která není nepřiměřeně časově ani finančně náročná pro provozovatele úložišť. Rovněž by měl být vyslán signál uploaderům, že sdílení chráněného obsahu není legální. Přístup společnosti I&Q GROUP v této věci velmi oceňujeme, těšíme se na další kooperaci a věříme, že příklad platforem Hellshare a Hellspy inspiruje i další provozovatele. Spolupráci jsme otevření,“ dodává Jan Vlček.

Zásadní součástí dohody je průběžná spolupráce vysílatelů a společnosti I&Q GROUP a aktualizace nastavených filtrů tak, aby nedocházelo k blokování legálně nahraného obsahu, ale zároveň aby jejich účinnost byla co nejvyšší.

Filtry připravené ve spolupráci s AKTV jsme vyvinuli a nasadili na počátku podzimní televizní sezóny, a máme tak za sebou již několik týdnů jejich testování v praxi. Můžeme tedy konstatovat, že poskytují relativně snadnou a účinnou filtraci autorsky chráněného obsahu, což je pro služby našeho typu zejména důležité ve světle přicházející novely autorského zákona, která nám v této oblasti ukládá nové povinnosti,“ doplňuje Jan Hřebabecký, jednatel společnosti I&Q GROUP.

zdroj: AKTV

Reklama
Vybrané články