Quantcast

Marek Ebert novým předsedou ČTÚ. Prioritou je udržitelnost DVB-T2

| redakce | tisk

Dne 1. února 2023 se ujal funkce nový předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. Ten byl vládou jmenován dne 19. října 2022. Nového předsedu uvedl do funkce ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se při této příležitosti setkal s Radou ČTÚ.

Na následné tiskové konferenci promluvil ministr o svých očekáváních a nový předseda o svých prioritách pro své funkční období. Zazněla shoda na nutnosti aktivně přistoupit k problematice DVB-T2, připravit transparentní výběr nového držitele poštovní licence, podpořit rozvoj digitálního rozhlasu a moderních sítí pro rychlý internet VHCN a 5G, či se i nadále intenzivně věnovat problematice ochrany spotřebitele.

Mezi priority obou institucí patří úzká spolupráce, například v oblasti realizace dotací z Národního plánu obnovy, při projednávání tzv. „technické novely“ zákona o elektronických komunikacích nebo při přezkumu poštovního trhu a přípravě výběrového řízení na držitele poštovní licence. Dalšími prioritami ČTÚ je dokončení přezkumu relevantních trhů, aktualizace Strategie správy spektra, či spolupráce na přípravě novely zákona o poštovních službách. Úřad se pod vedením nového předsedy Rady ČTÚ zaměří i na vyhodnocení toho, jak funguje přenositelnost čísel a změna poskytovatele služby přístupu k internetu.

Je pro mě klíčové, aby Úřad byl pod mým vedením transparentní, důvěryhodný a předvídatelný ve svých rozhodnutích. Důležitá je pro mě i otevřená a pravidelná komunikace směrem k odbornému sektoru, mezi který zahrnuji i spotřebitelské organizace. Transparentní a předvídatelné regulační prostředí považuji za jeden ze základních předpokladů pro udržitelný rozvoj sektoru elektronických komunikací, investiční rozhodování operátorů a dostupnost kvalitních služeb pro spotřebitele,“ uvedl Marek Ebert.

Považuji za důležité, aby Český telekomunikační úřad plnil roli nezávislého regulátora, který transparentně dohlíží na hráče na trhu a podporuje rozvoj důležitého sektoru digitální ekonomiky v Česku. Věřím, že nový předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert vrátí úřadu jeho důvěryhodnost a úřad pod jeho vedením bude profesionálně naplňovat službu občanům, ať už se to týká udržitelnosti televizního vysílání DVB-T2, poštovního trhu nebo podpory konkurence na mobilním trhu,“ uvedl ministr Jozef Síkela.

zdroj: ČTÚ

Reklama
Vybrané články