Quantcast

ČT edu: Z nuly na 1,5 milionu za tři roky

| redakce | tisk

Za poslední rok fungování si uživatelé stáhli na webu ČT edu téměř milion a půl pracovních listů. Ty jsou, vedle krátkých edukačních videí, hlavním obsahem vzdělávacího portálu, který Česká televize spustila 1. dubna 2020 jako digitální pomůcku pro distanční výuku.

Dnes ČT edu učitelům pomáhá v běžných předmětech, ale i s průřezovými tématy nebo novými výzvami. Naposledy například s příchodem ukrajinských dětí do českých tříd. Sekce s bilingvními materiály patří i po roce od vypuknutí války k nejvytěžovanějším tematickým oblastem na ČT edu.

Nyní na ČT edu zažíváme velký nápor uživatelů, kteří se zajímají zejména o přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Nabízíme jim například přípravný video-kurz k testům z matematiky, ale i řadu vysvětlovacích a procvičovacích materiálů k češtině. Vše je nízkoprahově přístupné, bez nutnosti registrace nebo jakékoli platby. Pro řadu rodin je to tak vítaná alternativa k placeným kurzům, ať už z ekonomických nebo třeba i logistických důvodů,“ říká vedoucí komunikace ČT a portálu ČT edu Alžběta Plívová.

Reportéži na startu (foto: Česká televize)
▲ Reportéži na startu (foto: Česká televize)

Zájmu pedagogů portál využívá i pro podporu klíčových kompetencí. Spolu s Akademií ČT24 tak nyní web ČT edu odstartoval projekt Reportéři na startu. Jeho součástí jsou videa, jež provázejí diváky jednotlivými kroky přípravy televizní reportáže tak, aby získali větší vhled do procesu vzniku zpravodajských obsahů. Vedle teoretické části má projekt i rovinu praktickou - soutěž pro žáky základních, středních i studenty vysokých škol.

Věřím, že je spousta mladých lidí, kteří dokážou dělat úžasné věci - jsou kreativní, pracovití a umí nápady přetavit ve skutečný výsledek. My se jim snažíme pomoct udělat konkrétní kroky na cestě ke vzniku jejich vlastní reportáže, aby zbytečně nedělali chyby, kterým se mohou snadno vyhnout. Sám jsem jich udělal spoustu. Doufám, že naši budoucí kolegové je díky pomoci zkušenějších už neudělají a půjdou rovnou ke skvělým reportážím,“ říká Daniel Stach, moderátor ČT a také ambasador soutěže.

Třetí rok existence ČT edu byl silně ovlivněn válkou na Ukrajině. „Jednak logicky vzrostl zájem učitelů o obsahy, jež se války a jejích důsledků týkají. O témata bezpečnosti, jaderných zbraní, energií, úspor... Jednak jsme s kolegy začali hned ve chvíli, kdy bylo zjevné, že řada lidí zamíří z Ukrajiny do České republiky, chystat materiály pro žáky, kteří nemají češtinu jako první jazyk. Vytvořili jsme jazykový kurz českého jazyka pro menší děti, denně jsme přidávali nové bilingvní pracovní listy i titulkovaná videa tak, aby pedagogové mohli své, nově jazykově smíšené, třídě nabídnout jednotné vzdělávací materiály. Tato strategie se ukázala jako opravdu funkční. I rok po začátku konfliktu je sekce s materiály pro děti z Ukrajiny jednou z nejfrekventovaněji navštěvovaných,“ doplňuje Alžběta Plívová.

Web ČT edu spustila Česká televize 1. dubna 2020. Využívají jej učitelé na všech stupních vzdělávání, ale i rodiče a žáci, kteří se do školy doma připravují. Mezi nejpopulárnější předměty patří český jazyk, dějepis a zeměpis. U mladších dětí pak přírodověda a vlastivěda.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články