Quantcast

Setkání ředitelů České televize a Českého rozhlasu

| redakce | tisk

V pátek 19. května se při příležitosti sedmdesáti let České televize a sto let Českého rozhlasu sešli jejich stávající i bývalí ředitelé. V rámci setkání v pražském Obecním domě diskutovala desítka šéfů obou institucí o stávající situaci televize a rozhlasu veřejné služby, o jejich počátcích i o dalším směřování.

Jsem přesvědčený, že jak Česká televize, tak i Český rozhlas hrají v dnešním světě extrémně důležitou roli. V době, kdy k nám proudí informace z mnoha stran a ověřovat zdroje je mnohdy složité, je pro diváky a posluchače zvlášť důležité, aby obě instituce byly důvěryhodné, relevantní a přinášely takové informace, o které se mohou opřít,“ řekl na setkání generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Během dvouhodinové schůzky Petr Dvořák také poděkoval za práci svým předchůdcům - vyzdvihl například zřízení systému producentských skupin Ivo Mathém, digitální propojení s Evropskou vysílací unií v době vedení Jakuba Puchalského či spuštění tematických programů ČT24 a ČT sport Jiřím Janečkem.

Setkání ředitelů veřejnoprávních médií - České televize a Českého rozhlasu (foto: Česká televize)
▲ Setkání ředitelů veřejnoprávních médií - České televize a Českého rozhlasu (foto: Česká televize)

Úloha veřejnoprávních médií je nezastupitelná. Stěžejní je zejména v oblasti zpravodajství, publicistiky, ale stejně tak i v původní tvorbě. Přestože i komerční vysílatelé dnes již kladou na původní tvorbu větší důraz, tak ta kreativnější, umělečtější část by měla připadat České televizi,“ uvedl Jiří Janeček, který televizi vedl v letech 2003 až 2011.

Máme za sebou krizi covidovou, řešíme ekonomické problémy, jsme svědky ruské agrese na Ukrajině. Dnešní doba více než kdy jindy ukazuje, jak jsou veřejnoprávní média důležitá. Jsou průvodcem i partnerem lidí, které nejen informují, ale snaží se jim věci také vysvětlovat a dávat do souvislostí,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který dále zmínil i úspěšnou spolupráci obou médií například v oblasti zahraničního zpravodajství či dětského vysílání.

Česká televize je tady sedmdesát let, Český rozhlas dokonce sto. Vzpomínám si, jak s nástupem televize bylo rozhlasové vysílání pohřbíváno, a nakonec se ukázalo, že to tak vůbec není, že má svou sílu. A platí to dodnes, ani novým platformám se nepodaří rozhlas a televizi vytlačit,“ prohlásil na setkání vůbec první ředitel České televize, Ivo Mathé.

Neformální setkání se uskutečnilo v pátek 19. května symbolicky k 70. výročí České televize a 100. výročí Českého rozhlasu. Kromě současných šéfů veřejnoprávních médií Petra Dvořáka a René Zavorala se zúčastnili bývalí ředitelé ČT Ivo Mathé, Jiří Janeček, Jiří Balvín a Jakub Puchalský a za ČRo Karel Zýka, Jiří Mejstřík, Richard Medek a Vlastimil Ježek.

zdroj: ČT





Reklama




Vybrané články