Quantcast

Nastavení DiSEqC H-H motoru v praxi

| Tisk

Vážení priatelia satelitného príjmu!

Keď som si zakúpil H-H motor, stál predo mnou problém. Nevedel som, ako ho správne nastaviť. Anglický návod bol príliš local-oriented, pre moju zemepisnú polohu nepoužiteľný. Naopak návod slovenský síce lokalizovaný bol, ale veľmi stručne. Po mnohých experimentoch a hľadaní na internete som nakoniec celý systém nastavil správne. Chcem týmto príspevkom uľahčiť podobnú situáciu všetkým začiatočníkom ale aj skúseným borcom, ktorí môžu mať podobný problém. Spôsobom, ktorý popíšem, som dosiahol VEĽMI dobré výsledky s ofsetovou anténou 80cm (zn. SWEDISH MICROWAVE), LNB FTE 0,3 dB a prijímačom HUMAX CR-FOX. Popis ladenia družíc bude teda vysvetlený na najrozšírenejšej značke prijímačov, iné značky by sa aj tak nemali príliš líšiť. Inštalovaný motor bol STRONG, typ SG-2100 (do priemeru paraboly 120cm). Pre úplnosť dodávam, že k prijímaču vedie 11m kábla zn. HIRSCHMANN.Na začiatok podotýkam, že predpokladám určité (i keď nie rozsiahle) znalosti z oblasti satelitnej techniky. Nebudem vysvetľovať, čo je SR, FEC, polarizácia alebo LNB. To nieje účelom. Odprezentujem však podrobne kroky smerujúce k Vašej spokojnosti.

1, Vyberte miesto pre anténu. Pamätajte na prekážky (stromy, budovy). V našich podmienkach môžete už na 80cm ofset prijímať signál z pomerne veľkého množstva pozícii, preto by mal výhľad od antény byť čo najširší aj v smere západ - východ. Ja osobne prijímam z pozície 30°w až po 53°e. Pri výbere umiestnenia by ste toto mali mať na pamäti.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor2, Samotný stožiar - tyč na ktorú chcete súpravu anténa - motor prichytiť, by mal byť smerovať zvislo k zemskému povrchu. Uistite sa o tom vodováhou prípadne olovnicou. Ak tomu tak nieje, stav napravte, inak ani nemá význam anténu inštalovať.

3, Zistite zemepisné súradnice Vašej polohy. Buď použite klasický atlas (menej presné) alebo počítač. Napríklad v programe MS ENCARTA World Atlas vyberte z ponuky TOOLS tzv. LOCATION SENSOR a myšou ukážte, kde na mape sa nachádzate. Výsledkom je presná zemepisná šírka a dĺžka Vašej pozície.

4, Motor pripevnite na tyč, ale skrutky dotiahnite len zľahka, aby sa motorom dalo krútiť okolo osi tyče rukou.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor5, Nastavte elevačný uhol motora. Väčšina motorov má po stranách dve rôzne stupnice. Ak viete určiť elevačný uhol, nastavíte ho podľa elevačnej stupnice. Ak neviete, na druhej stupnici označenej LATITUDE môžete nastaviť hodnotu zemepisnej šírky Vašej polohy. Pre prípad, že elevačnú stupnicu na motore nemáte, uvádzam aj tabuľku (skrátene, použiteľná len pre CS).

Zemepisná Šírka46474849505152
Elevačný uhol44434241403938

Je zrejmé, že zem. Šírka + elev. Uhol = 90°.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor6, Pripevnite k motoru anténu. Pokúste sa dodržať jednu os celého zariadenia tak, ako to vidno na obrázku. Čím presnejšie, tým lepšie.

7, Nastavte deklinačný uhol. Je to uhol medzi osou anétny a osou tyče motora. Na určenie veľkosti tohto uhla opäť poslúži tabuľka.

Zem.šír.46474849505152
Deklin.6,87,07,17,27,37,47,5


Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor

Podotýkam, že nastavenie tohto uhla nieje kritické a teda malá nepresnosť nepokazí výsledok.

8, Určenie juhu. Veľa sa o ňom píše, každý odporúča kompasy a buzoly, ale ja mám lepšie skúsenosti s tzv. compare - pointom. Tým sa stane satelit ASTRA1 na pozícii 19,2° východne. Porovnajte tento údaj so zemepisnou dĺžkou Vašej polohy. Ak je napríklad Vaša poloha 18°, pripojte k motoru kábel od príjmača a posunte ho o stupeň na západ (elektricky, nie mechanicky na stožiari). Na stupnici motora teda bude 1° výchone.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor9, Zapnite prijímač, vojdite do menu manuálneho ladenia, zadajte parametre jedného z najsilnejších transpordérov na ASTRE 1 (10833 Mhz, H, SR 22000, FEC 5/6). Parabolou motorom (a teda celou súpravou) na stožiari tentokrát otáčajte manuálne, teda rukou. Venujte tomuto kroku zvýšenú pozornosť, pre kvalitu celého nastavenia je značne rozhodujúci! Keď docielite maximálnu kvalitu prijímaného signálu (spodný bar), na motore podoťahujte všetky skrutky (zafixujte ho).

10, Pomaly skúšajte meniť deklinačný uhol (krok 7) pre dosiahnutie maximálne kvality prijímaného signálu. Po dosiahnutí maxima dotiahnite skrutky na parabole (zafixujte ju). Týmto ste zvládli najťažšiu etapu, nastavenie správnej vertikálnej polohy. Ak ste nastavenie vykonali korektne, ďalšie kroky nebudú robiť problémy.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor11, Pri niektorých LNB je vhodné nastaviť tzv. skew (pootočenie LNB v držiaku). Konvertor povoľte, na prijímači nastavte rovnaké parametre ako pri kroku 8. Skew sa totiž týka predovšetkým horizontálnej polarizácie a mnohokrát býva zdrojom „nevysvetliteľných“ výpadkov signálu a podobne. Konvertorom otáčajte, kým nedocielite maximálnu úroveň kvality signálu. Pri uvedenom transpordére v mojom prípade (80cm ofset) boli po takomto doladení obidva bary (sila/kvalita) vysvietené naplno, teda obidva na 100%. Toto nemusí byť podmienka, ale ak už na tomto transpordére nemáte minimálne 50% kvality signálu, značí to, že je niekde zrada. Na HISPASAT alebo TURKSAT zabudnite... Ak je všetko ako má byť, konvertor zafixujte a pobaľte veci na streche. Už sa sem nebudeme vracať.POZOR!!! Pokiaľ je v blízkosti antény niečo, čo by mohla svojím pohybom ohroziť (manželkine kvety na balkóne – lepší prípad) alebo zhodiť, či dokonca sama zavadiť napr. o stenu či inú prekážku, nastavte podľa návodu k Vášmu motoru LIMITY! Odporúčam nastaviť ich pevne na motore (hardvérovo) a nie len v menu príjmača (softvérovo). Je to dosť nepríjemné, ale stalo sa mi, že softvérové limity motor akosi „prešvihol“ a o dvanástej v noci pristál po barákom kvetináč aj s obsahom.


Ladenie družíc

    Obecne možno odporúčať niekoľko zásad pri ladení a práci s družicami. Presný popis vynechám, každý by už mohol vychádzať z návodu k svojmu STB.
  • Pri ladení družíc používajte tzv. compare – pointy. Pre niektoré pozície ich ako prílohu aj uvádzam. Vieme totiž, že každá družica má určité územie, ktoré pokrýva. Takisto je nám známe, že „slabý“ transpordér môžeme rýchlejšie prehliadnuť ako silný. Preto je vhodné najprv nájsť družicu podľa compare-pointu, jemne doladiť jej polohu, uložiť ju a až potom začať vyhľadávať slabšie transpordéry na tej istej družici. Tento postup môže ušetriť more času, zvlášť na „exotike“ (turksat, arabsat, hispasat). Pri ASTRA1 alebo HOTBIRD je prakticky jedno, ktorý transpordér použijete ako compare-point.
  • Nemiešajte v ponuke programov medzi sebou transpordéry viacerých družíc. Motor menej pracuje a vy menej čakáte.
  • Je ideálne, keď sú družice v ponuke programov zoradené podľa svojej pozície. Motor tak nemusí z THORU na TURKSAT a zasa na SIRIUS, keď „surfujete“.
  • Keď do ponuky programov vkladáte ďalšiu družicu, snažte sa (pokiaľ je to možné) vždy ako prvý uložiť transoprdér horizontálny. Pri horizontálnej polarizácii totiž STB „vyživuje“ motor 18V (13V pri vertikále), čo má za následok podstatne rýchlejší presun z jednej pozície na inú.
Uvedeným postupom nastavovania som dosiahol príjem 14 pozícii, čo činí približne 800 FTA TV kanálov a približne toľko FTA rádii. Zdôrazňujem ešte raz použitie i keď kvalitnej, ale predsa len 80cm ofsetovej antény. Verím, že tento postup mnohým pomôže v ich trápení.

Hispasat30W12092 V275003/4
Telstar15W11494 V174693/4
Amos4W11260 H275003/4
Thor/IS1W11823 H280007/8
Sirius5E11766 H275003/4
W3A7E11283 V275003/4
Hotbird13E11200 V275005/6
W216E11304 V300003/4
ASTRA119E10832 H220005/6
ARABSAT226E10971 H177773/4
ASTRA228E12607 H275003/4
W4-SESAT36E12707 V43401/2
HELLAS39E12606 H275003/4
TURKSAT141E11096 V275003/4
EXPRESS53E11044 V298003/4


K6

Reklama
Vybrané články